Na voljo še 11.400 EUR za podjetniška usposabljanja mladih slovenskih podjetnikov v programu Erasmus za mlade podjetnike

Na voljo še 11.400 EUR za podjetniška usposabljanja mladih slovenskih podjetnikov v programu Erasmus za mlade podjetnike

Na voljo še 11.400 EUR za podjetniška usposabljanja mladih slovenskih podjetnikov v programu Erasmus za mlade podjetnike

05. 12. 2011

Program Erasmus za mlade podjetnike, je ustanovila Evropska komisija v letu 2009 z namenom, da spodbuja podjetništvo med mladimi na način, da sofinancira podjetniško usposabljanje bodočim in novim podjetnikom pri izkušenih podjetnikih v tujini, znotraj EU, z namenom pridobitve podjetniških znanj in veščin.

Program Erasmus za mlade podjetnike, je ustanovila Evropska komisija v letu 2009 z namenom, da spodbuja podjetništvo med mladimi na način, da sofinancira  podjetniško usposabljanje bodočim in novim podjetnikom pri izkušenih podjetnikih v tujini, znotraj EU, z namenom pridobitve podjetniških znanj in veščin.

Program novim podjetnikom nudi priložnost, da se najmanj1 innajveč 6 mesecev usposabljajo pri izkušenem podjetniku v drugi državi EU. Nov podjetnik naj bi od izkušenega podjetnika gostitelja pridobil potrebno znanje za ustanovitev in za upravljanje malega in srednje velikega podjetja, kot na primer: učinkovito načrtovanje,  finančno in operativno upravljanje, razvoj inovativnih izdelkov in storitev, uspešna praksa prodaje in trženja. Izkušenim podjetnikom pa mladi prinesejo nove sveže ideje, znanja in poglede na to kako poslovati in jim lahko pomenijo vstopno točko na novo tržišče.

V programu lahko sodelujejo bodoči oz. novi podjetniki in izkušeni podjetniki, ki vodijo svoje lastno MSP. Bodoči oz. novi podjetniki so tisti, ki resno načrtujejo ustanovitev lastnega podjetja ali pa že imajo ustanovljeno lastno podjetje, ki je mlajše od treh let. Izkušeni podjetniki pa morajo biti lastniki mikro, malega ali srednje velikega podjetja, ki je registrirano in deluje že več kot tri leta. Za bodoče podjetnike velja, da ustanovitev podjetja ni pogoj za sodelovanje v programu Erasmus za mlade podjetnike.

Novi podjetniki, ki si želijo na podjetniško usposabljanje v tujino in izkušeni podjetniki, ki želijo sodelovati kot mentorji bodočim oz. novim podjetnikom, se morajo najprej registrirati v bazo podjetnikov programa Erasmus za mlade podjetnike prek spletne strani: http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/ (s klikom na gumb APPLY NOW), kjer je mladim podjetnikom potrebno izpolniti elektronski obrazec, dodati poslovni načrt (s povzetkom v angl. j.), življenjepis ter izbrati posredniško organizacijo. Izkušeni podjetniki pa izpolnijo le elektronski obrazec v katerem opišejo kakšna znanja in okolje lahko ponudijo mladim podjetnikom, dodajo svoj življenjepis ter izberejo posredniško organizacijo. Celotna prijava v bazo podjetnikov mora biti napisana v angleškem jeziku (z izjemo poslovnega načrta).

V nadaljevanju si morajo podjetniki v bazi poiskati primernega novega/izkušenega podjetnika. V kolikor v bazi najdejo ustreznega tujega novega/izkušenega podjetnika in ta izrazi interes za usposabljanje, sledi priprava kratkega programa usposabljanja, ki ga med seboj uskladita oba podjetnika. Na podlagi potrjenega programa usposabljanja novi podjetnik pri posredniški organizaciji podpiše pogodbo o sofinanciranju usposabljanja  in odpotuje v drugo državo EU, kjer se za dogovorjen čas usposablja pri izkušenem podjetniku-gostitelju. Višina podpore je odvisna od trajanja usposabljanja in države v kateri usposabljanje poteka.

Od leta 2009 je bilo izvedenih že prek 500 tovrstnih usposabljanj. Evropska komisija spodbuja mlade, da izkoristijo priložnost za usposabljanje v okviru programa Erasmus za mlade podjetnike. Center za sodelovanje z gospodarstvom, ki deluje pod okriljem Univerze na Primorskem, Znanstveno-raziskovalnega središča že 2 leti izvaja vlogo posredniške organizacije v Sloveniji in nudi pomoč ter finančna sredstva bodočim in mladim slovenskim podjetnikom, ki želijo izkoristiti priložnost za usposabljanje pri izkušenih podjetnikih v tujini.

V okviru Centra za sodelovanje z gospodarstvom UP ZRS so v dveh letih uspeli med seboj povezati 12 slovenskih in tujih podjetnikov in izvesti 6 medpodjetniških usposabljanj, od tega 5 usposabljanj tujih mladih podjetnikov pri izkušenih slovenskih podjetnikih in zgolj 1 usposabljanje slovenske mlade podjetnice pri izkušenem podjetniku v tujini. Na voljo imajo še 11.400 EUR za izvedbo 5 podjetniških usposabljanj za bodoče ali mlade slovenske podjetnike, ki bi se želeli usposabljati pri tujih izkušenih podjetnikih. Usposabljanja morajo biti izvedena do konca leta 2012.

Dodatne informacije: Podrobnejše informacije o programu in prijavi za sodelovanje v programu Erasmus za mlade podjetnike dobite pri slovenskih posredniških organizacijah, ki jih najdete na uradni spletni strani programa: http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/page.php?cid=5.

Nazaj