Na voljo nova vloga za subvencioniranje fiksnih stroškov

Na voljo nova vloga za subvencioniranje fiksnih stroškov

Na voljo nova vloga za subvencioniranje fiksnih stroškov

15. 02. 2021

Vloga za dodelitev pomoči v obliki delnega povračila nekritih fiksnih stroškov za obdobje januar - marec 2021 je že na voljo.

Objavljeno: Finančna uprava Republike Slovenije, 2. 2. 2021, www.gov.si

Vloga za dodelitev pomoči v obliki delnega povračila nekritih fiksnih stroškov za obdobje januar - marec 2021 je že na voljo.

Dostopna je zgolj na eDavkih. Rok za oddajo vloge je 31. 3. 2021. Finančna uprava bo nakazala pomoč do 20. v mesecu po mesecu vložitve vloge.

Sklep Vlade o podaljšanju veljavnosti določenih ukrepov iz Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 ter Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUOPDVE) je podaljšal ukrep povračila nefiksnih stroškov, kot ga določa ZIUOPDVE.

Izjava za delno povračilo nekritih fiksnih stroškov je dostopna na portalu eDavki od 1. 2. 2021 dalje.

Upravičenci, ki izpolnjujejo pogoje iz prvega in drugega odstavka Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 - ZIUOPDVE (Uradni list Republike Slovenije, številka 175/2020) in ki ocenjujejo, da bodo njihovi prihodki od prodaje v obdobju od 1. januarja 2021 do 31. marca 2021 glede na enako obdobje leta 2019 upadli za najmanj 30%, ter ocenjujejo, da bodo v tem obdobju imeli neto izgubo, jo lahko oddajo do 31. marca 2021.

Več informacij o tem, kdo je upravičenec do pomoči, kdaj in kako se uveljavlja pomoč, kakšni so pogoji in omejitve za dodelitev pomoči, kakšna je višina pomoči itd. je objavljenih v pogostih vprašanjih in odgovorih v zvezi z ukrepi PKP6 in PKP7 na davčnem področju.

V primeru dodatnih vprašanj se lahko zavezanci obrnejo tudi na klicni center, ki je dosegljiv na telefonski številki: 08 200 1003.

Nazaj