Na voljo nepovratna sredstva za raziskovalce v podjetjih - še nekaj dni za oddajo vloge

Na voljo nepovratna sredstva za raziskovalce v podjetjih - še nekaj dni za oddajo vloge

Na voljo nepovratna sredstva za raziskovalce v podjetjih - še nekaj dni za oddajo vloge

12. 11. 2021

SPIRIT Slovenija vabi podjetja k oddaji vloge za pridobitev nepovratnih sredstev za kritje stroškov dela raziskovalnega kadra za leto dni. 

Vir in informacije: SPIRIT Slovenija, javna agencija, 8. 11. 2021, www.spiritslovenia.si

SPIRIT Slovenija vabi podjetja k oddaji vloge za pridobitev nepovratnih sredstev za kritje stroškov dela raziskovalnega kadra za leto dni. Najvišja vrednost subvencije na raziskovalca v okviru Javnega poziva za varovanje inovacijskega potenciala je 9.991,90 evra, prijaviti pa je mogoče največ pet projektov, odvisno od števila zaposlenih. Rok za oddajo vloge je ponedeljek, 15. november 2021, do 13. ure, poziv pa bo odprt tudi prihodnje leto.

Namen javnega poziva, v okviru katerega je na voljo 7 milijonov evrov, je ohranjanje delovnih mest in podjetjem pomagati pri ohranjanju zaposlitve raziskovalnega kadra.

Poziv je namenjen gospodarskim družbam, samostojnim podjetnikom posameznikom ali zadrugam, ne glede na velikost in katerih sestavni del poslovanja je tudi raziskovalno-razvojna in inovacijska dejavnost. Raziskovalec mora biti v podjetju zaposlen za polni delovni čas in biti polno angažiran na raziskovalno razvojnem delu za razvoj novih ali znatno izboljšanih izdelkov, storitev in/ali procesov. Sofinanciranje dela zaposlenih raziskovalcev traja največ 12 mesecev, pri čemer je moral zaposleni raziskovalec z raziskovalno razvojnimi aktivnostmi pričeti med 1. 3.  in 1. 8. 2021 (velja za vloge oddane v novembru 2021).

Izpolnjevanje in oddaja vlog sta v celoti digitalizirana. Pri tem na SPIRIT Slovenija prijaviteljem svetujejo, naj pri pripravi in oddaji vlog predložijo vsa potrebna dokazila (kot je denimo pogodba o zaposlitvi raziskovalca in dokazila, da zaposlena oseba ustreza definiciji raziskovalca), pa tudi da se v podjetju ukvarjajo z raziskovalno-razvojno in inovacijsko dejavnostjo, sicer sofinanciranje ni možno. Opozarjajo tudi na to, da mora biti raziskovalec pri podjetju zaposlen za celoten čas sofinanciranja, da ne sme biti dvojnega financiranja dela zaposlene osebe, pa tudi zakoniti zastopnik prijaviteljev, kar vključuje tudi nosilce s. p., ne sme nastopati v vlogi raziskovalca.

Več informacij o pogojih za sodelovanje na javnem pozivu je na voljo na spletni strani javnega poziva tukaj.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru odziva Unije na pandemijo COVID-19.

Nazaj