Na voljo nepovratna sredstva za izdelavo študije izvedljivosti

Na voljo nepovratna sredstva za izdelavo študije izvedljivosti

Na voljo nepovratna sredstva za izdelavo študije izvedljivosti

13. 05. 2019

Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije - SPIRIT Slovenija je 9. decembra 2016 objavila Javni razpis »Dopolnjevanje SME Instrumenta - Faza 1«. Rok za oddajo vlog (zadnji, 4. rok) je 15. 5. 2019.

Vir in informacije: SPIRIT Slovenija, javna agencija, 6. 5. 2019, www.spiritslovenia.si

Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije - SPIRIT Slovenija je 9. decembra 2016 objavila Javni razpis »Dopolnjevanje SME Instrumenta - Faza 1«.

Mikro, mala in srednje velika podjetja, ki so po predložitvi predloga projekta na razpis za fazo 1 SME Instrumenta v okviru Obzorja 2020 od Evropske komisije prejela certifikat »Pečat odličnosti« (»Seal of Excellence«), vendar zaradi porabe razpoložljivih sredstev v okviru Obzorja 2020 niso prišla v izbor za sofinanciranje, lahko s predlogom projekta kandidirajo na Javnem razpisu »Dopolnjevanje SME Instrumenta - Faza 1«.

Rok za oddajo vlog (zadnji, 4. rok) je 15. 5. 2019.

Skupna vrednost sredstev za zadnji rok za oddajo vlog znaša 490.000,00 €, od tega za Vzhodno kohezijsko regijo 398.465,00 €, za Zahodno kohezijsko regijo pa 91.535,00 €.

Vabljeni k oddaji prijav.

Nazaj