Na voljo evropska sredstva za globalno prodorne inovativne ideje

Na voljo evropska sredstva za globalno prodorne inovativne ideje

Na voljo evropska sredstva za globalno prodorne inovativne ideje

04. 05. 2021

Obzorje Evropa, nov okvirni program Evropske unije za raziskave in inovacije za obdobje 2021-2027, je s 95,5 milijard EUR finančno najobilnejši doslej.

Vir in informacije: SPIRIT Slovenija, javna agencija, 15. 4. 2021, www.spiritslovenia.si

Obzorje Evropa, nov okvirni program Evropske unije za raziskave in inovacije za obdobje 2021-2027, je s 95,5 milijard EUR finančno najobilnejši doslej. Evropska komisija v okviru stebra »Inovativna Evropa« posebej spodbuja globalno prodorne inovativne ideje skozi tri programe Evropskega sveta za inovacije.

Programi Evropskega sveta za inovacije so namenjeni podpori najbolj prodornim (disruptivnim) inovacijskim projektom, ki imajo velik globalni tržni potencial. Podpora za posamezen projekt se giblje od 0,5 milijona evrov naprej, k prijavi so vabljeni predvsem projekti, ki na trgu zaradi drznih idej ne morejo pridobiti drugih oblik financiranja, izkazujejo po velik potencial za uspeh na globalni ravni. Skupno je v okviru programov EIC v letu 2021 na voljo skoraj 1,5 milijarde evrov.

  • a) EIC Iskalec (Pathfinder)

Program je namenjen financiranju zgodnjih stopenj razvoja (TRL 1-4) novih »prebojnih« tehnologij in rešitev, ki imajo potencial postavljanja novih standardov in oblikovanja novih trgov (market creating). Za oblikovanje projektne prijave mora biti vzpostavljen konzorcij najmanj treh partnerjev iz treh različnih držav, ki so lahko institucije znanja ali pa gospodarski subjekti. Predvideno je sofinanciranje do okvirno 3 milijonov evrov nepovratnih sredstev. Nacionalna kontaktna oseba za EIC Iskalec je Andrej Ograjenšek iz Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ).

  • b) EIC prehod (Transition)

Vmesna stopnja med EIC Pathfinder in EIC Accelerator je EIC Prehod (Transition). Program je usmerjen v projekte, ki so npr. v EIC Pathfinder pokazali velik potencial za transformacijo v uspešne tržne produkte. Podpora je namenjena stopnjam razvoja TRL 4-6, prijavijo pa se lahko posamezni prijavitelji ali manjši konzorciji (do 5 članov). Sofinanciranje je predvideno do okvirno 2,5 milijona evrov nepovratnih sredstev.

  • c) EIC Pospeševalec (Accelerator)

Program je usmerjen v projekte na stopnji razvoja TRL 5-8. Predvidena je samostojna prijava s strani malih in srednje velikih podjetij (MSP) oz. izjemoma »small midcaps« (podjetja z do 500 zaposlenimi). Financiranje predvideva nepovratna sredstva v višini do 2,5 milijona evrov in pa lastniško investicijo (equity funding) do 15 milijonov evrov s strani t. i. EIC sklada. Nacionalna kontaktna oseba za EIC Pospeševalec je dr. Igor Milek.

Več informacij:

Nazaj