Na razpolago mikrokrediti za mikro in mala podjetja

Na razpolago mikrokrediti za mikro in mala podjetja

Na razpolago mikrokrediti za mikro in mala podjetja

09. 01. 2014

Malim podjetnikom so na voljo mikro posojila do 25 tisoč evrov, skupni obseg sredstev za razpisane mikrokredite znaša 5.000.000,00 EUR.

Malim podjetnikom so na voljo mikro posojila do 25 tisoč evrov, skupni obseg sredstev za razpisane mikrokredite znaša 5.000.000,00 EUR.

Slovenski podjetniški sklad je 3. 1. 2014 v Uradnem listu RS (Datum: 3. 1. 2014, Št. 1) objavil Javni razpis - Mikrokrediti za mikro in mala podjetja (P7 2014) za posojila v višini od pet do 25 tisoč evrov po fiksni letni obrestni meri 3,5 odstotka.

Prijavijo se lahko mikro in mala podjetja, torej gospodarske družbe, samostojni podjetniki ali zadruge z omejeno odgovornostjo, ki opravljajo gospodarsko dejavnost.

Pogoj je, da imajo vsaj enega zaposlenega in manj kot 50 zaposlenih, ter da imajo letni promet in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 10 milijonov evrov, sporočajo s sklada. Posojila lahko prejemniki namenijo za kritje različnih stroškov poslovanja podjetja, z izjemo nakupa cestnoprometnih vozil. Poleg tega mikro posojila ne bodo smeli nameniti poplačilu že pridobljenih posojil ali lizinških pogodb vlagatelja.

Razpis je odprt do 20. 3. 2014 oziroma do porabe sredstev.

Razpis in obrazci za prijavo so na voljo tukaj.

Nazaj