Na razpisu nova sredstva za pomoč mariborskim podjetjem

Na razpisu nova sredstva za pomoč mariborskim podjetjem

Na razpisu nova sredstva za pomoč mariborskim podjetjem

10. 09. 2015

Razpis je vreden 1,62 milijona evrov, do sredstev pa so upravičena mikro, mala in srednja podjetja, samostojni podjetniki in zadruge z mariborskega področja.

V Uradnem listu RS (Datum: 28. 8. 2015, Št. 62) je bil objavljen tretji javni razpis za subvencioniranje obrestne mere za komercialne kredite v okviru programa spodbujanja konkurenčnosti Maribora s širšo okolico. Razpis je vreden 1,62 milijona evrov, do sredstev pa so upravičena mikro, mala in srednja podjetja, samostojni podjetniki in zadruge z mariborskega področja.

Razpis je namenjen premostitvi bančnega krča s ciljem preprečiti finančno izključenost predvsem mikro in malih podjetij. Do sredstev so upravičena podjetja z območij občin Kungota, Hoče - Slivnica, Mestna občina Maribor, Pesnica, Podvelka, Radlje ob Dravi, Ribnica na Pohorju, Ruše in Selnica ob Dravi.

Podjetja lahko na razpis prijavijo največ po tri nezapadle bančne kredite. Posamezen upravičenec bo prejel subvencijo v višini največ 50 odstotkov obrestne mere za upravičen kredit. Najnižji znesek subvencije je 2000 evrov, za vse kredite skupaj pa lahko podjetje pridobi največ 35.000 evrov.

Predmet subvencije bodo obresti, obračunane in plačane od začetka leta 2013 do konca junija letos. Podjetja lahko prijavijo tudi kredite, s katerimi so že uspela na prvem in drugem tovrstnem razpisu, a bodo predmet subvencije v tem primeru le obresti za obdobje, za katero subvencija še ni bila odobrena.

Vloge bodo na Mariborski razvojni agenciji, ki je izvajalka javnega razpisa, ocenjevali na podlagi analize preteklega poslovanja in zaposlovanja, vrste upravičenega kredita in dejavnosti, v kateri podjetje posluje. Med drugim bodo šteli tudi bonitetna ocena, prejeta sredstva v okviru razpisov na osnovi programa spodbujanja konkurenčnosti Maribora z okolico v obdobju 2013-2018, velikost podjetja, socialno podjetništvo ter konkurenčna prednost.

Vlada je program za spodbujanje konkurenčnosti problemskega mariborskega področja sprejela leta 2013.

Nazaj