Na javno povabilo RNP 2013 prispelo 964 prijav

Na javno povabilo RNP 2013 prispelo 964 prijav

Na javno povabilo RNP 2013 prispelo 964 prijav

10. 01. 2014

Javna agencija SPIRIT Slovenija obvešča, da je na objavljeno Javno povabilo podjetjem za sodelovanje v »PROGRAMU ZA SPODBUJANJE RAZVOJA NOVIH PRODUKTOV V LETIH OD 2013 DO 2015 – RNP 2013«, do 16.12.2013 za obravnavo na prvem odpiranju prejela 964 prijav prijaviteljev.

Javna agencija SPIRIT Slovenija obvešča, da je na objavljeno Javno povabilo podjetjem za sodelovanje v »PROGRAMU ZA SPODBUJANJE RAZVOJA NOVIH PRODUKTOV V LETIH OD 2013 DO 2015 – RNP 2013«, do 16.12.2013 za obravnavo na prvem odpiranju prejela 964 prijav prijaviteljev.

Javno povabilo podjetjem za sodelovanje v »PROGRAMU ZA SPODBUJANJE RAZVOJA NOVIH PRODUKTOV V LETIH OD 2013 DO 2015 – RNP 2013«

Vrednost prijavljenih razvojno raziskovalnih projektov prijaviteljev je 254 mio EUR, za izvedbo le teh pa prijavitelji pričakujejo 96,2 mio EUR sofinanciranja.

V kategorijo mikro in malih podjetij je razvrščenih - 753 prijav, v kategorijo srednje velikih podjetij -  117 prijav ter v kategorijo velikih podjetij - 94 prijav.

Javna agencija Spirit Slovenija ima za sofinanciranje razvojno raziskovalnih projektov na razpolago 30 mio EUR, vključno s sredstvi namenjenimi problemskemu območju Maribor z širšo okolico. 
Za projekte prijaviteljev razvrščenih v kategorijo:

  • mikro in malih podjetij agencija namenja za sofinanciranje 15 mio EUR – pričakovano sofinanciranje v višini 62,46 mio EUR;
  • srednje velikih podjetij namenja za sofinanciranje 7,5 mio EUR – pričakovano sofinanciranje v višini 17,22 mio EUR;
  • velikih podjetij namenja za sofinanciranje 7,5 mio EUR – pričakovano sofinanciranje v višini 16,52 mio EUR.

Izmed 964 prijav je Javna agencija za obravnavo na prvem odpiranju prejela 123 prijav podjetij z sedežem na območju z visoko brezposelnostjo - Maribor s širšo okolico. Skupna višina zaprošenih sredstev za sofinanciranje razvojno raziskovalnih projektov teh podjetij presega 11,4 mio EUR, od tega v kategoriji mikro in malih podjetij 8,371 mio EUR, v kategoriji srednje velikih podjetij 1,75 mio EUR, ter velikih podjetij 1,32 mio EUR.

Preverjanje pogojev in ocenjevanje prispelih prijav je v teku. Prijavitelji projektnih predlogov, prispelih na I. odpiranje, bodo o izidih javnega povabila predvidoma obveščeni v začetku februarja 2014.

Več o javnem povabilu

Nazaj