Na Ajpesu odslej register dejanskih lastnikov

Na Ajpesu odslej register dejanskih lastnikov

Na Ajpesu odslej register dejanskih lastnikov

06. 02. 2018

Na Ajpesu je od 19. januarja 2018 na voljo vpogled v register dejanskih lastnikov, saj se je iztekel rok, do katerega so morale pravne osebe vanj vpisati podatke. Do četrtka, 18. 1. 2018 opoldne je to storila slaba polovica od skupno 83.000 zavezancev. Nadzor izvaja Urad za preprečevanje pranja denarja.

Vir in informacije: STA, 19. 1. 2018, www.sta.si

Na Ajpesu je od 19. januarja 2018 na voljo vpogled v register dejanskih lastnikov, saj se je iztekel rok, do katerega so morale pravne osebe vanj vpisati podatke. Do četrtka, 18. 1. 2018 opoldne je to storila slaba polovica od skupno 83.000 zavezancev. Nadzor izvaja Urad za preprečevanje pranja denarja.

Vzpostavitev registra temelji na zakonu o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma, ki je začel veljati sredi lanskega novembra. Register dejanskih lastnikov oz. fizičnih oseb, ki so končni lastnik podjetja, vzpostavlja in ga bo vodil Ajpes, nadzor pa je v pristojnosti Urada za preprečevanje pranja denarja.

Ajpes je aplikacijo za vpis podatkov zagnal 11. decembra 2017. Dejanske lastnike so morali v register vpisati pravne osebe, ki so vpisane v Poslovni register Slovenije, ter tuji skladi, tuje ustanove ali podobni subjekti tujega prava, ki jim pri poslovanju nastanejo davčne obveznosti v Sloveniji. Do četrtka, 18. 1. 2018 opoldne je po navedbah Ajpesa podatke v register vpisalo približno 37.000 subjektov.

Javni iskalnik v registru naj bi pripomogel k zagotavljanju transparentnosti lastniških struktur in onemogočal zlorabe za pranje denarja in financiranje terorizma. V njem so javni podatki o dejanskih lastnikih, razen podatkov o datumu rojstva, davčni številki in državljanstvu. Vsi podatki so dostopni nadzornikom in organom pregona kaznivih dejanj.

Za neizpolnjevanje zavez, med drugim če zavezanec ne vpiše podatkov o lastniku ali če vpiše napačne podatke, so zagrožene globe od 6000 do 60.000 evrov, globa za odgovorno osebo takšnega zavezanca je od 400 do 2000 evrov.

Nazaj