Mladi manager 2011

Mladi manager 2011

Mladi manager 2011

18. 05. 2011

Predlagajte kandidatke in kandidate za priznanje Mladi manager 2011.

Predlagajte kandidatke in kandidate za priznanje Mladi manager 2011

Namen podelitve priznanja je identificirati mlade uspešne managerje, ki so dosegli pomembne poslovne uspehe s pomočjo odličnosti vodenja, ustreznih poslovnih praks, upravljanja informacij, kadrov in interesov deležnikov podjetja.

Na razpis se lahko prijavijo kandidatke in kandidati, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

  • Kandidat je član poslovodstva podjetja (po ZGD).
  • V letu, ko prejme priznanje, lahko kandidat dopolni največ 40. let.
  • Podjetje, iz katerega prihaja kandidat, ima najmanj 50 zaposlenih in je imelo v preteklem poslovnem letu vsaj 5 milijonov evrov letnega prometa.
  • Podjetje, iz katerega prihaja kandidat, posluje stabilno.
  • Podjetje, iz katerega prihaja kandidat, posluje na območju Republike Slovenije.
  • Kandidatov način vodenja je skladen s kodeksom etike Združenja Manager.

Pravila za podelitev priznanja najdete na spletni strani Združenja Manager, obrazec za prijavo kandidature najdete tukaj. Vaše predloge sprejemajo do četrtka, 19. maja 2011.

Priznanje bo podeljeno prvi dan Managerskega kongresa, 29. septembra 2011 v Portorožu, prejemnik priznanja Mladi manager pa prejme skulpturo črne človeške ribice.

Dodatne informacije: Združenje manager, Dimičeva 13, 1504 Ljubljana, Tel: (01) 58 98 585, 58 98 584, Spletna stran: www.zdruzenje-manager.si.

Razpis za priznanje Mladi manager 2011

Nazaj