Ministrstvo za delo v okrepitev naporov za zaposlovanje starejših

Ministrstvo za delo v okrepitev naporov za zaposlovanje starejših

Ministrstvo za delo v okrepitev naporov za zaposlovanje starejših

27. 06. 2017

Četudi se stanje na trgu dela izboljšuje in se rast števila delovno aktivnih zvišuje v vseh starostnih kategorijah, starejši ostajajo ranljiva ciljna skupina. Zaposlujejo se počasneje, posledično so dlje časa brezposelni. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti bo zato okrepilo ukrepe za njihovo zaposlovanje.

Vir in informacije: STA, 13. 5. 2017, www.sta.si

Četudi se stanje na trgu dela izboljšuje in se rast števila delovno aktivnih zvišuje v vseh starostnih kategorijah, starejši ostajajo ranljiva ciljna skupina. Zaposlujejo se počasneje, posledično so dlje časa brezposelni. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti bo zato okrepilo ukrepe za njihovo zaposlovanje.

Cilji ministrstva in Zavoda RS za zaposlovanje so intenzivno vključevanje starejših v programe aktivne politike zaposlovanja, vzpostavitev in izvajanje programov socialne aktivacije, ki bodo omogočili razreševanje socialnega položaja starejših z namenom njihove ponovne aktivacije na trgu dela, krepitev informiranja delodajalcev ter usposabljanje svetovalcev zaposlitve za učinkovito delo s starejšimi brezposelnimi.

Starejšim od 50 let je že zdaj na voljo več različnih programov aktivne politike zaposlovanja. Med njimi je javno povabilo Zaposli.me, ki delodajalcem omogoča pridobitev subvencije za zaposlitev brezposelnih, pri čemer morajo biti zaposlitve sklenjene za najmanj leto dni. V teku je tudi program Usposabljanje na delovnem mestu, ki je namenjeno pridobivanju novih praktičnih znanj in kompetenc, tako da se lahko posameznik pod nadzorom mentorja lažje vključi v delovni proces.

Program Neformalno izobraževanje in usposabljanje nudi izobraževanja ali usposabljanja brezposelnih za opravljanje poklicnih del in nalog, po katerih povprašujejo delodajalci, v okviru programa Delovni preizkus pa se lahko oseba preizkusi na konkretnem delovnem mestu pri delodajalcu.

Za lažjo ponovno aktivacijo so pomembni programi socialne aktivacije, ciljno usmerjeni tudi na starejše. V tej luči so spomnili na oprostitev plačila prispevkov za delodajalce, ki zaposlijo brezposelno osebo, starejšo od 55 let, ki je v evidenci brezposelnih najmanj pol leta. Spodbudo je mogoče izkoristiti za vse zaposlitve, sklenjene do konca leta.

Poleg tega je napovedana krepitev ozaveščanja in informiranja delodajalcev. Delodajalci mnogokrat premalo prepoznajo pomen oz. prednosti večgeneracijskega okolja in s tem izgubljajo dodano vrednost, ki jo lahko v delovnem okolju nudijo starejši delavci. Starejše odlikujejo dolgoletne izkušnje in znanja, ki imajo neprecenljivo vrednost in lahko pozitivno vplivajo na konkurenčnost podjetja.

Ministrstvu se zdi pomembna tudi celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile. Poleg ukrepov, ki so namenjeni brezposelnim osebam, se bodo tako izvajali tudi ukrepi, namenjeni zaposlenim. Da se bomo v Sloveniji lažje soočili s spremembami starostne strukture prebivalstva, je bil pripravljen program Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile.

Program predvideva izvedbo več aktivnosti, ki bodo usmerjene v izboljšanje kompetenc starejših zaposlenih, podporo delodajalcem pri uvajanju ukrepov za podaljševanje delovne aktivnosti starejših ter spreminjanje stališč in negativnih stereotipov o starejših zaposlenih.

Program izvaja Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad. Za opisane aktivnosti bo v obdobju 2016 do 2022 namenjenih 30 milijonov evrov. V različna usposabljanja se bo vključilo 12.500 starejših delavcev v starosti nad 45 let.

Nazaj