Ministrstvo za delo s spodbudami za zaposlitev mladih

Ministrstvo za delo s spodbudami za zaposlitev mladih

Ministrstvo za delo s spodbudami za zaposlitev mladih

06. 03. 2019

Ministrstvo za delo je objavilo javno povabilo delodajalcem k zaposlitvi mladih brezposelnih, starih do vključno 29 let, ki so uspešno zaključili udejstvovanje v inovativnih projektih. Za program je v letih 2019 do 2021 namenjenih 1,187 milijona evrov sredstev, povabilo je odprto do njihove porabe oz. najdlje do konca tega leta.

Vir in informacije: STA, 12. 2. 2019, www.sta.si

Ministrstvo za delo je objavilo javno povabilo delodajalcem k zaposlitvi mladih brezposelnih, starih do vključno 29 let, ki so uspešno zaključili udejstvovanje v inovativnih projektih. Za program je v letih 2019 do 2021 namenjenih 1,187 milijona evrov sredstev, povabilo je odprto do njihove porabe oz. najdlje do konca tega leta.

V program se bo lahko vključilo 225 mladih iz ciljne skupine. Delodajalci lahko za njihovo zaposlitev s polnim delovnim časom ali 40 ur na teden prejmejo subvencijo v višini 5000 evrov. Za zaposlitev invalida, ki lahko dela le krajši delovni čas od polnega, se uveljavlja subvencija v sorazmerni višini.

Višina subvencije za zaposlitev, do katere je upravičen delodajalec, ki bo izpolnjeval vse pogoje navedene v javne povabilu, bo odvisna od obsega tedenskega delovnega časa zaposlene brezposelne osebe in trajanja zaposlitve. Povabilo bo odprto do porabe razpoložljivih sredstev za posamezno leto oz. regijo oz. najdlje do 29. decembra 14.45 ure.

Program, imenovan Zaposlimo mlade, se v 80 odstotkih financira iz Evropskega socialnega sklada, v 20 odstotkih pa iz državnega proračuna. 40 odstotkov sredstev je namenjenih za vključitev brezposelnih oseb iz ciljne skupine s stalnim prebivališčem v kohezijski regiji vzhodna Slovenija, 60 odstotkov pa za vključitev takšnih oseb s stalnim prebivališčem v kohezijski regiji zahodna Slovenija.

Nazaj