Ministrstvo z 2,8 miljona € razpisanih nepovratnih sredstev vzpodbuja tesnejše sodelovanje med akterji v kmetijskem sektorju

Ministrstvo z 2,8 miljona € razpisanih nepovratnih sredstev vzpodbuja tesnejše sodelovanje med akterji v kmetijskem sektorju

Ministrstvo z 2,8 miljona € razpisanih nepovratnih sredstev vzpodbuja tesnejše sodelovanje med akterji v kmetijskem sektorju

22. 06. 2017

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo dva pomembna javna razpisa, katerih namen je podpreti projekte, ki spodbujajo sodelovanje med kmetijskimi gospodarstvi in drugimi akterji s ciljem razvoja lokalnih trgov in kratkih dobavnih verig ter diverzikacije dejavnosti na kmetiji v povezavi z izobraževanjem o okolju in hrani oziroma zdravstvenim, socialnim in invalidskim varstvom.

Vir in informacije: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 2. 6. 2017, www.mkgp.gov.si

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je 2. junija 2017 objavilo v Uradnem listu dva pomembna javna razpisa, katerih namen je podpreti projekte, ki spodbujajo sodelovanje med kmetijskimi gospodarstvi in drugimi akterji s ciljem razvoja lokalnih trgov in kratkih dobavnih verig ter diverzikacije dejavnosti na kmetiji v povezavi z izobraževanjem o okolju in hrani oziroma zdravstvenim, socialnim in invalidskim varstvom. Gre za prva javna razpisa, ki sta objavljena v okviru ukrepa Sodelovanje, ki se financira iz Programa razvoja podeželja RS 2014-2020 (PRP 2014-2020). Skupaj je za tovrstne projekte sodelovanja, ki so velika novost in priložnost v okviru politike razvoja podeželja, razpisanih 2,8 milijona nepovratnih javnih sredstev. Oddaja vlog na oba javna razpisa je možna od 26. 6. 2017 do 29. 9. 2017, do 24. ure.

Podpora prvega javnega razpisa se nanaša na področje vzpostavitve in razvoja lokalnih trgov ter kratkih dobavnih verig. Namenjena je spodbujanju projektov sodelovanja kmetijskih proizvajalcev, predelovalcev, posrednikov, ki vršijo odkup in prodajo kmetijskih ali nekmetijskih proizvodov ter končnih potrošnikov v kratkih dobavnih verigah in na lokalnem trgu ter s tem povezanih promocijskih dejavnosti. Podpora se za te projekte zagotavlja iz podukrepa »Kratke dobavne verige in lokalni trgi«.

V okviru tega podukrepa prednostno sledimo ciljem povečanja oskrbe z lokalno hrano na lokalnem trgu, povečanja oskrbe obratov javne prehrane z lokalno hrano, povečanja prodaje proizvodov iz shem kakovosti, ekoloških proizvodov, proizvodov, ki izhajajo iz avtohtonih in tradicionalnih sort in pasem in novih proizvodov na ravni partnerstva ter raznovrstnih načinov prodaje.

Več o razpisu

Podpora v okviru drugega javnega razpisa pa se nanaša na področje diverzifikacije dejavnosti na kmetiji. Podpora je namenjena spodbujanju projektov sodelovanja med kmetijami in pravnimi osebami z namenom preučitve možnosti za razvoj novih dejavnosti na kmetiji, ki se nanašajo na izobraževanje o okolju in hrani oziroma zdravstvenega, socialnega in invalidskega varstva.

Upravičenci v okviru tega ukrepa so kmetije in pravne osebe, ki opravljajo dejavnost na področju izobraževanja, zdravstvenega varstva, socialnega varstva, invalidskega varstva ali humanitarne dejavnosti ali socialna podjetja ali zaposlitveni center. V partnerstvo lahko vstopijo tudi druge pravne osebe, ki opravljajo nepridobitno dejavnost in delujejo na prej omenjenih področjih. Podpora se za te projekte zagotavlja iz podukrepa »Diverzifikacija dejavnosti na kmetiji«.

V okviru tega podukrepa prednostno sledimo ciljem pilotnega testiranja možnih novih dejavnosti, ki bi jih v prihodnje lahko izvajale kmetije oziroma preizkus možnih inovativnih načinov vključevanja kmetij v dejavnosti, ki se nanašajo na zgoraj omenjena področja. Cilj podukrepa je torej iskanje možnosti za razvoj novih oblik nekmetijskih dejavnosti na kmetijah, ki bi lahko prispevale k ustvarjanju novih delovnih mest na kmetijah ter diverzifikaciji dohodka na kmetiji.  

Več o razpisu

Ministrstvo RS za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je z omenjenima javnima razpisoma dalo močno spodbudo krepitvi sodelovanja znotraj kmetijskega sektorja ter med kmetijstvom in drugimi sektorji. Potencial ukrepa Sodelovanje je namreč v spodbujanju mnogovrstnega sodelovanja na najrazličnejših področjih ter v povezovanju, ki je nujno potrebno za hitrejši razvoj kmetijstva in tudi širšega podeželja. Ključno pri tem pa je, da bodo vsi projekti stremeli k jasnemu rezultatu. Cilj objavljenih razpisov namreč ni financirati razne študije ali raziskave, temveč je cilj ta, da se doseže jasen, praktičen rezultat, ki bo sodelujočim kmetijam in ostalim akterjem prinesel konkretne rešitve v smeri potencialnega razvoja novih dejavnosti na kmetiji oziroma uspešnejšega dostopa do lokalnega trga. Cilji so torej jasni, poti do teh ciljev pa stvar odločitev članov partnerstva. V središču vsega pa mora biti kmetija oziroma kmetijsko gospodarstvo.

Več o tem si lahko preberete v sporočilu za javnost.

Nazaj