Ministrstvo objavilo razpis za spodbujanje socialnega podjetništva v pomurski regiji

Ministrstvo objavilo razpis za spodbujanje socialnega podjetništva v pomurski regiji

Ministrstvo objavilo razpis za spodbujanje socialnega podjetništva v pomurski regiji

26. 03. 2013

Okvirna razpoložljiva višina razpisanih nepovratnih sredstev, ki se razpisujejo za triletno obdobje, znaša 1,5 milijona evrov. Na razpis lahko s projekti kandidirajo registrirana socialna podjetja.

Gospodarsko ministrstvo je v Uradnem listu RS objavilo javni razpis za spodbujanje socialnega podjetništva v območju izvajanja zakona o razvojni podpori pomurski regiji.

Namen javnega razpisa je spodbuditi in podpreti razvoj podjetniških zamisli v socialnem podjetništvu v Pomurski regiji, zagotoviti nova delovna mesta ter izboljšati življenjski standard prebivalstva v regiji.

Ministrstvo bo sofinanciralo večletne projekte, ki bodo izkazovali trajno opravljanje dejavnosti socialnega podjetništva ali trajno zaposlovanje oseb iz ranljivih ciljnih skupin.

Okvirna razpoložljiva višina razpisanih nepovratnih sredstev, ki se razpisujejo za triletno obdobje, znaša 1,5 milijona evrov. Za letos je tako razpisanih 300.000 evrov. V letih 2014 in 2015 pa je na voljo po 600.000 evrov.

Na razpis lahko s projekti kandidirajo registrirana socialna podjetja.

Prvi rok za oddajo prijav je 30. dan od objave javnega razpisa v uradnem listu, zadnji rok za oddajo vlog, če razpisana sredstva ne bodo že prej razdeljena, pa bo 15. december.

Več o javnem razpisu.

Nazaj