Milijon evrov za deset mladih inovativnih podjetij

Milijon evrov za deset mladih inovativnih podjetij

Milijon evrov za deset mladih inovativnih podjetij

11. 04. 2017

Javni sklad RS za podjetništvo je objavil dva javna razpisa, s pomočjo katerih lahko mikro in mala podjetja pridobijo semenski kapital. V okviru obeh je skupaj na voljo milijon evrov, namenjenih za hitro rast desetih mladih inovativnih podjetij.

Vir in informacije: STAkrog, 18. 3. 2017, https://krog.sta.si/

Javni sklad RS za podjetništvo je v Uradnem listu RS (Datum: 17. 3. 2017, Št. 13) objavil dva javna razpisa, s pomočjo katerih lahko mikro in mala podjetja pridobijo semenski kapital. V okviru obeh je skupaj na voljo milijon evrov, namenjenih za hitro rast desetih mladih inovativnih podjetij.

Semenski kapital sklada s sedežem v Mariboru je mladim inovativnim podjetjem na voljo že četrto leto zapored. Instrument se je izkazal kot odličen finančni vir financiranja za inovativna startup podjetja, ki v začetnih fazah razvoja nujno potrebujejo dodaten kapital za lažji vstop na trg, hitrejšo rast na trgu ali globalni preboj.

V okviru prvega razpisa, ki se nanaša na konvertibilno posojilo za zagon inovativnih podjetij, je letos na voljo skupaj 600.000 evrov, višina investicije za posamezno podjetje pa 75.000 evrov. Na skladu načrtujejo, da bodo s temi posojili letos podprli okoli osem mladih inovativnih podjetij z željo vstopa in hitre širitve na trgu.

V okviru drugega razpisa, ki se nanaša na lastniški vstop podjetniškega sklada v inovativno podjetje, pa je letos na voljo 400.000 evrov. Višina investicije za posamezno podjetje je 200.000 evrov, potrebna pa je še vsaj 20-odstotna udeležba zasebnega investitorja. Na ta način bo sklad podprl dve novi inovativni mladi podjetji z željo hitre širitve in rasti na globalnem trgu.

Namen obeh razpisov je spodbujanje nastajanje novih malih in srednjih podjetij s potencialom hitre globalne rasti z visoko dodano vrednostjo in izvozno naravnanostjo, hitrejše uvajanje novih tehnoloških dosežkov, izumov in patentov, nadaljnja rast inovativnih podjetij in spodbujanje vlaganj zasebnih vlagateljev.

Cilj razpisov je povečanje števila delovnih mest, v povprečju tri na podprto podjetje, in povečanje dodane vrednosti na zaposlenega, v prvem razpisu v povprečju za pet odstotkov na podprto podjetje, v drugem pa za deset odstotkov.

Na oba razpisa se lahko prijavijo mikro in mala podjetja, ki so mlajša od pet let in imajo imajo vsaj enega zaposlenega družbenika.

Prvi rok za prijavo na prvi razpis je 12. maj, na drugega pa 21. april. Oba razpisa bosta odprta do porabe sredstev oz. do drugega roka za prijavo, to je za oba do 6. oktobra.

Nazaj