Mikrokrediti po novem na voljo tudi podjetnikom iz obmejnih problemskih območij

Mikrokrediti po novem na voljo tudi podjetnikom iz obmejnih problemskih območij

Mikrokrediti po novem na voljo tudi podjetnikom iz obmejnih problemskih območij

24. 06. 2019

Slovenski podjetniški sklad je v Uradnem listu RS objavil 5,1-milijonsko dopolnitev javnega razpisa za dodelitev mikrokreditov za mikro, mala in srednje velika podjetja na problemskih območjih. Do sredstev bodo po novem upravičena tudi podjetja iz obmejnih problemskih območij.

Vir in informacije: STA, 31. 5. 2019, www.sta.si

Slovenski podjetniški sklad je v Uradnem listu RS objavil 5,1-milijonsko dopolnitev javnega razpisa za dodelitev mikrokreditov za mikro, mala in srednje velika podjetja na problemskih območjih. Do sredstev bodo po novem upravičena tudi podjetja iz obmejnih problemskih območij.

Razpis za mikrokredite za problemske občine je Slovenski podjetniški sklad objavil 28. decembra lani, sedaj pa so razpisali dodatnih 5,1 milijona evrov. S tem bodo omogočili še podporo za okoli 200 podjetij lociranih na obmejnih problemskih območjih.

Skupno razpisanih okoli 13,8 milijona evrov sredstev zadostuje za podporo okoli 440 mikro, malih in srednje velikih podjetij, katerim želi sklad neposredno zagotoviti ugodne vire financiranja za tekoče poslovanje in investicijska vlaganja. To bo omogočilo hitrejši razvoj in nadaljnjo rast podjetij.

Do mikrokredita so upravičena mikro, mala in srednje velika podjetja, ki imajo sedež podjetja ali obrata na problemskem ali obmejnem problemskem območju vsaj zadnjih šest mesecev in ki se soočajo s težavami pri pridobivanju svežih finančnih virov ter se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo na problemskem ali obmejnem območju.

Podjetja bodo imela možnost za ugoden mikrokredit v višini od 5000 do 25.000 evrov, in sicer za materialne, nematerialne investicije in obratna sredstva. Podjetja lahko vloge oddajo na skladu 1. junija, 1. julija, 1. septembra in 1. oktobra za upravičene stroške nastale od 1. aprilom in 5. decembrom.

Nazaj