Mikro, malim in srednje velikim podjetjem spodbude za digitalno transformacijo

Mikro, malim in srednje velikim podjetjem spodbude za digitalno transformacijo

Mikro, malim in srednje velikim podjetjem spodbude za digitalno transformacijo

04. 09. 2020

Slovenski podjetniški sklad je 14. avgusta 2020 v Uradnem listu RS objavil razpis za spodbude za digitalno transformacijo mikro, malih in srednje velikih podjetij. Ta bodo lahko pridobila med 30.000 do 100.000 evrov za sofinanciranje do največ 60 odstotkov stroškov procesov, s katerimi bodo zagotovila tehnično opremljenost in digitalno transformacijo.

Vir in informacije: STA, 14. 8. 2020, www.sta.si 

Slovenski podjetniški sklad je 14. avgusta 2020 v Uradnem listu RS objavil razpis za spodbude za digitalno transformacijo mikro, malih in srednje velikih podjetij. Ta bodo lahko pridobila med 30.000 do 100.000 evrov za sofinanciranje do največ 60 odstotkov stroškov procesov, s katerimi bodo zagotovila tehnično opremljenost in digitalno transformacijo.

Gre za dvoletni razpis za obdobje 2020-2021, ki bo odprt do 15. januarja oz. do porabe sredstev. Skupno je razpisanih 15 milijonov sredstev, od tega pet milijonov za leto 2020 in 10 milijonov evrov za leto 2021, kar naj bi zadostovalo za podporo več kot 150 projektov digitalne transformacije. Do prijave na razpis so upravičeni projekti iz obeh kohezijskih regij.

V okviru razpisa se bodo sofinancirala podjetja, ki bodo uvajala digitalno transformacijo ključnih proizvodnih in poslovnih procesov, izboljšave izkušnje kupca, učinkovito zbiranje, obdelavo in vizualizacijo podatkov, razvoj procesov in digitalnih rešitev za podporo poslovanja in vpeljavo digitalnih poslovnih modelov in procesov.

Prijavijo se lahko mikro, mala in srednje velika podjetja, ki imajo na dan oddaje vloge najmanj pet zaposlenih, se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so registrirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge.

Ob oddaji vloge morajo imeti pripravljen akcijski načrt za izvedbo digitalne transformacije na ključnih področjih. Digitalno transformacijo bodo morala izvesti najkasneje do 30. septembra 2021, projekt pa se ni smel začeti pred 12. marcem 2020.

Pri doseganju ciljev razpisa bo obvezno sodelovanje z zunanjim strokovnjakom za izvedbo digitalne transformacije, ki ga podjetja izberejo iz seznama, ki je objavljen na spletni strani Digitalnega inovacijskega stičišča.

Podjetja lahko vloge oddajo do treh rokov, in sicer je prvi 8. september, drugi 15. november in zadnji 15. januar 2021.

Nazaj