Mikro, mala in srednje velika podjetja (MSP) lahko brezplačno sodelujejo v Digitalnem središču Slovenije

Mikro, mala in srednje velika podjetja (MSP) lahko brezplačno sodelujejo v Digitalnem središču Slovenije

Mikro, mala in srednje velika podjetja (MSP) lahko brezplačno sodelujejo v Digitalnem središču Slovenije

26. 07. 2021

Ob predsedovanju Slovenije Svetu Evropske unije se mikro, mala in srednje velika podjetja (MSP) lahko brezplačno predstavijo v Digitalnem središču Slovenije - Tehnologija za ljudi.

Vir in informacije: Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele krajine, www.gzdbk.si

Ob predsedovanju Slovenije Svetu Evropske unije se mikro, mala in srednje velika podjetja (MSP) lahko brezplačno predstavijo v Digitalnem središču Slovenije - Tehnologija za ljudi.

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, SPIRIT Slovenija, javna agencija, Digitalno inovacijsko stičišče Slovenije (DIH Slovenije) in družba BTC želijo tehnologijo približati posameznikom, podjetjem, javnim institucijam in drugim organizacijam, Digitalno središče Slovenije bo v času od 1. julija do 31. decembra 2021 posebno pozornost in dodatne priložnosti ponudilo predvsem MSP-jem.

Za MSP je mogoča 6-dnevna brezplačna udeležba preko sheme de minimis pomoči Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo oziroma 1.050,40 € + DDV za MSP-je, ki so v zadnjih treh letih že prejela več kot 200.000 € državne pomoči. Na poziv se lahko prijavijo MSP s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se kot pravna ali fizična oseba ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge. Vlogo za dodelitev nefinančne pomoči lahko vlagatelji vložijo ves čas veljavnosti poziva.

Kako poteka prijava na poziv za MSP?

  • Prijava na poziv prek spletne platforme, ki jo najdete tukaj.
  • Na platformi izberete želeni teden gostovanja v Digitalnem središču Slovenije.
  • Navedete opis podjetja in razloge za predstavitev v Digitalnem središču Slovenije.
  • Izkoristite nefinančno pomoč »de minimis«, v kolikor ste do nje upravičeni; v nasprotnem primeru strošek razstavnega prostora podjetje poravna samo.

Podrobnosti o Pozivu mikro, malim in srednje velikim podjetjem za brezplačno sodelovanje na predstavitvenem delu Digitalnega središča Slovenije - Tehnologija za ljudi v času je na voljo tukaj.

Dodatne informacije: Za dodatna pojasnila je na voljo tudi e-naslov digitalno.sredisce@dihslovenia.si.

Nazaj