MGRT potrdil Javni razpis za sofinanciranje vzpostavitve in delovanja kompetenčnih centrov za razvoj kadrov

MGRT potrdil Javni razpis za sofinanciranje vzpostavitve in delovanja kompetenčnih centrov za razvoj kadrov

MGRT potrdil Javni razpis za sofinanciranje vzpostavitve in delovanja kompetenčnih centrov za razvoj kadrov

25. 07. 2012

Namen razpisa je doseganje večje usposobljenosti zaposlenih v podjetjih, ki delujejo na področju posamezne gospodarske panoge, hkrati pa je njegov cilj prispevati k večji konkurenčnosti podjetij in gospodarskih panog. Na voljo je 5.000.000 evrov nepovratnih sredstev.

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je potrdilo Javni razpis za sofinanciranje vzpostavitve in delovanja kompetenčnih centrov za razvoj kadrov za obdobje 2012–2015. Skupna okvirna višina nepovratnih sredstev za izvedbo javnega razpisa znaša 5.000.000 evrov.

Namen javnega razpisa je doseganje večje usposobljenosti zaposlenih v podjetjih, ki delujejo na področju posamezne gospodarske panoge, hkrati pa je njegov cilj prispevati k večji konkurenčnosti podjetij in gospodarskih panog.

Projekti, ki bodo sofinancirani, bodo med drugim prispevali k:

  • razvoju in usklajenemu izvajanju kompetenčnih modelov za delovna mesta v panogi,
  • izmenjavi znanja in dobrih praks med partnerji kompetenčnega centra,
  • večji usposobljenost zaposlenih v posamezni panogi,
  • večji konkurenčnosti zaposlenih, podjetij in panoge.

Z javnim razpisom bosta sofinancirana vzpostavitev in delovanje do 20 kompetenčnih centrov za razvoj kadrov oz. partnerstev med podjetji in drugimi organizacijami v okviru gospodarske panoge. Tudi s pomočjo evropskih sredstev bo tako med drugim podprtih 150 podjetij, razvoj in implementacija največ 20 modelov kompetenc, izvedenih pa bo predvidoma tudi 8000 usposabljanj, v katera bo vključenih 1000 oseb.

Več informacij bo na voljo na spletni strani: http://www.mddsz.gov.si/.

Nazaj