MGRT objavil šest javnih razpisov za podjetja, podporno okolje in mednarodne projekte

MGRT objavil šest javnih razpisov za podjetja, podporno okolje in mednarodne projekte

MGRT objavil šest javnih razpisov za podjetja, podporno okolje in mednarodne projekte

05. 02. 2013

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je v petek v Uradnem listu Republike Slovenije št. 10/2013 in na svojih spletnih straneh objavilo šest javnih razpisov.

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) je v petek v Uradnem listu RS št. 10/2013 in na svojih spletnih straneh objavilo šest javnih razpisov. Štirje javni razpisi so s področja podpornega okolja za podjetništvo in inovacije, eden s področja subvencij za podjetja in en s področja mednarodnih projektov.

Skupna vrednost objavljenih razpisov je 16.654.600,00 EUR, od tega dobrih 10 mio EUR subvencij za podjetja, 5,2 mio EUR za podporno okolje ter 1,1 mio EUR za mednarodne projekte.

  1. JR za spodbujanje tehnološko razvojnih projektov v letih 2013 in 2014
  2. JR v podporo nacionalnemu sistemu inovacij za leti 2013 in 2014
  3. JR za financiranje izvajanja nalog univerzitetnih inkubatorjev v letih 2013 in 2014
  4. JR za financiranje izvajanja celovitih podpornih storitev v okviru vstopnih točk VEM na lokalnem nivoju v letu 2013 
  5. JR za sofinanciranje konzorcija, ki izvaja dejavnost prenosa tehnologij v javnih raziskovalnih organizacijah v RS v letih 2013 in 2014
  6. JR za podporo MSP, ki izvajajo raziskave in razvoj – program EUROSTARS v okviru iniciative EUREKA

MGRT ima v pripravi tudi dodatne razpise, njihova napoved je na strani: www.mgrt.gov.si/nc/si/medijsko_sredisce/novica/article/11987/8850/ 

Nazaj