Mentorstvo za mlade nov program za prve iskalce zaposlitve

Mentorstvo za mlade nov program za prve iskalce zaposlitve

Mentorstvo za mlade nov program za prve iskalce zaposlitve

03. 12. 2013

Ključni namen programa Mentorstvo za mlade je poleg zaposlovanja mladih tudi medgeneracijski prenos znanj in izkušenj. S tem programom bodo prispevali k večji zaposljivosti in konkurenčnosti mladih in tudi starejših delavcev.

Sklad za razvoj kadrov in štipendije je objavil javno povabilo - program, namenjen prvim iskalcem zaposlitve, starim do 30 let.

Ključni namen programa Mentorstvo za mlade je poleg zaposlovanja mladih tudi medgeneracijski prenos znanj in izkušenj. S tem programom bodo prispevali k večji zaposljivosti in konkurenčnosti mladih in tudi starejših delavcev.

Cilj Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti pri tem tudi ozaveščanje delodajalcev o pomenu načrtnega uvajanja novo zaposlenih.

V program bo vključenih 500 mladih, iskalcev prve zaposlitve, starih do 30 let. Predvidena je tudi vključitev 300 zaposlenih v usposabljanje za mentorje.

Delodajalec, ki bo želel zaposliti prvega iskalca zaposlitve, bo najprej na usposabljanje v okviru tega programa napotil mentorja, ki bo opravil 24 ur usposabljanja, v roku treh mesecev pa bo ta delodajalec moral zaposliti tudi iskalca prve zaposlitve. Novozaposleni bo tako dobil mentorja, ki mu bo predstavil podjetje, organizacijo, način dela ter ga spremljal in pripravil na samostojno opravljanje dela. Gre torej za prenos znanja iz starejših na mlajše.

Subvencija za zaposlitev vključene mlade osebe iz ciljne skupine znaša:

  • 5.000,00 EUR pri zaposlitvi za polni delovni čas za obdobje 12 mesecev oziroma
  • 3.000,00 EUR za vsaj polovični delovni čas za obdobje 12 mesecev.

Skupaj z drugimi stroški (zdravniški pregled, usposabljanje mentorjev) bo subvencija na enega zaposlenega znašala 6.300 evrov oziroma 4.300 evrov.

Program se bo izvajal od 2013 do 2015, vrednost javnega povabila je 2.994.000,00 EUR, od tega bo 85 % iz sredstev Evropskega socialnega sklada.

Program je namenjen mladim, ker je mlade na trgu dela kriza najbolj prizadela. To dokazuje zviševanje stopnje brezposelnosti mladih, tudi med iskalci prve zaposlitve. Zato je program namenjen prav njim.

Nazaj