Mentorstvo za mlade

Mentorstvo za mlade

Mentorstvo za mlade

27. 05. 2014

Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije je 9. 5. 2014 na svojih spletnih straneh objavil 2. javno povabilo za zbiranje ponudb v okviru programa »Mentorstvo za mlade«.

Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije je 9. 5. 2014 na svojih spletnih straneh objavil 2. javno povabilo za zbiranje ponudb v okviru programa »Mentorstvo za mlade«.

V okviru javnega povabila lahko delodajalci pridobijo subvencijo za zaposlitev mlade osebe, stare do 30 let. Za novozaposleno osebo se jim povrne stroške za izvajanje mentorstva. Z mentorstvom - načrtovanim prenosom znanja in izkušenj, bo mlada oseba bolje in hitreje uvedena v delo.

Namen javnega povabila je spodbujanje prenosa znanj in izkušenj (z mentorstvom) na novozaposlene mlade in spodbujanje medgeneracijskega sodelovanja. Delodajalcem se sofinancira stroške mentorstva za novozaposleno mlado osebo, do 30 let, ki jo bodo zaposlili s pomočjo subvencije za zaposlitev za polni delovni čas za obdobje 12 mesecev.

Za javno povabilo je na voljo 1.436.400,00 EUR. Prijavite se lahko do porabe sredstev oziroma najkasneje do 30. 9. 2014.

Več o javnem povabilu najdete tukaj.

Nazaj