Medpodjetniški izobraževalni center Pomurje

Medpodjetniški izobraževalni center Pomurje

Medpodjetniški izobraževalni center Pomurje

25. 04. 2012

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo izdal odločbo o dodelitvi evropskih sredstev za projekt »Medpodjetniški izobraževalni center Pomurje«. Skupna vrednost projekta znaša 2,06 milijona evrov.

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, v vlogi Organa upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, je neposredno potrdilo projekt »Medpodjetniški izobraževalni center Pomurje«.

Skupna vrednost projekta znaša 2,06 milijona evrov.

Z realizacijo investicije bo Medpodjetniški izobraževalni center (MIC) Pomurje pridobil ustrezne prostore za izvajanje praktičnega usposabljanja za potrebe podjetij in obrtnikov (programi funkcionalnega usposabljanja, spodbujanje raziskovanja na področju alternativnih virov, razvoj izdelave prototipov in modelov na CAD-CAM tehnologijah, izvajanje meritev karakteristik materialov za potrebe podjetij, demonstracije). Preurejen bo obstoječi objekt, v katerem bodo urejene nove učilnice in delavnice, nova tehnološka oprema pa bo zagotavljala energetsko samozadostnost objekta.

Predvidoma se bo izvajalo tudi praktično usposabljanje dijakov, študentov in odraslih po programih srednjega in višje strokovnega izobraževanja ter izobraževanje za pripravo kandidatov na preverjanje za pridobitev nacionalnih certifikatov (Nacionalne poklicne kvalifikacije, specializacije in mojstrski izpiti).

Več

Nazaj