Mednarodni projekt »Voditelji sprememb« - vodenje za spremembe z vodenjem samega sebe

Mednarodni projekt »Voditelji sprememb« - vodenje za spremembe z vodenjem samega sebe

Mednarodni projekt »Voditelji sprememb« - vodenje za spremembe z vodenjem samega sebe

06. 02. 2017

Namen projekta je spodbujanje malih podjetij in socialnih podjetnikov na začetku njihove podjetniške poti ali tistih, ki se želijo razvijati, da svoje podjetniško delovanje utemeljijo v smeri vodenja za spremembe v družbi.

Vir in informacije: Center Spirala, http://centerspirala.org/

Mednarodni projekt »Voditelji sprememb« ('Leaders of change'), ki ga podpira evropski program Erasmus+, vključuje projektne partnerje s Poljske, Portugalske, Velike Britanije in Slovenije. Vsebinsko načenja materijo vodenja sprememb (leaders of change, leading of change), v kontekstu socialno-podjetniškega delovanja.

Tema je pri projektnih partnerjih obravnavana različno, prispevek slovenskega partnerstva pa je postavljen v kontekst Druckerjeve doktrine vodenja samega sebe (self-leading). Pri tem gre za prepletanje socialno-podjetniškega delovanja, z vodenjem samega sebe, s čimer akterji sami po sebi postajajo voditelji sprememb (leaders of change).

Namen projekta je spodbujanje malih podjetij in socialnih podjetnikov na začetku njihove podjetniške poti ali tistih, ki se želijo razvijati, da svoje podjetniško delovanje utemeljijo v smeri vodenja za spremembe v družbi. Cilj projekta je oblikovati skupino voditeljev, ki bodo skozi projektne aktivnosti pripravljeni na spremembe.

Projekt kandidatom za voditelje sprememb zagotavlja izobraževanje v Ljubljani, pod sloganom »vodenje za spremembe z vodenjem samega sebe«. Spoznavali bodo lahko značilnosti podjetniških okolij na Portugalskem, Veliki Britaniji in na Poljskem. Kandidati za voditelje bodo s podporo projekta organizirali izobraževalni dogodek v svojem lokalnem okolju.

Projektne aktivnosti, povezane s kandidati za voditelje, bodo potekale od aprila 2017 do julija 2018. Po izboru skupine voditeljev in uvodne predstavitve potreb, bo v maju 2017 že prva možnost obiska na Portugalskem, s seznanitvijo z njihovim socialno-podjetniškim okoljem.

Podrobnejše informacije o projektu in prijavnico najdete na spletni strani zavoda Center Spirala.  

Projekt sofinancira EU v okviru programa Erasmus+.

Nazaj