Med uspešnimi prijavitelji na evropski program za inovativne projekte v malih in srednje velikih podjetjih tudi dve slovenski podjetji

Med uspešnimi prijavitelji na evropski program za inovativne projekte v malih in srednje velikih podjetjih tudi dve slovenski podjetji

Med uspešnimi prijavitelji na evropski program za inovativne projekte v malih in srednje velikih podjetjih tudi dve slovenski podjetji

25. 07. 2014

V ocenjevanje se je uvrstilo 2.602 projektov, minimalni prag 13 od 15 možnih točk je preseglo 317 (11,9 %) projektov, od katerih jih je bilo 155 izbranih za sofinanciranje (5,8 %). Največ odobrenih projektov prihaja iz Španije (39), medtem ko sta bili s prijavo uspešni tudi dve podjetji iz Slovenije.

Bruseljska agencija EASME je objavila prve rezultate ocenjevanja prijav prispelih na t.i. Instrument za mala in srednje velika podjetja v okviru programa OBZORJE 2020.

Kot smo že poročali (http://www.spiritslovenia.si/novice/2014-07-23-Slovenska-podjetja-mnozicno-na-evropski-razpis-za-inovacije-v-malih-in-srednje-velikih-podjetjih) se je na program prijavilo 2.666 prijaviteljev. V ocenjevanje se je uvrstilo 2.602 projektov, minimalni prag 13 od 15 možnih točk je preseglo 317 (11,9 %) projektov, od katerih jih je bilo 155 izbranih za sofinanciranje (5,8 %). Imena uspešnih prijaviteljev bodo predvidoma objavljena v mesecu avgustu.

Največ odobrenih projektov prihaja iz Španije (39), medtem ko sta bili s prijavo uspešni tudi dve podjetji iz Slovenije, kot je razvidno na spodnjem diagramu (za povečavo kliknite na sliko).

Vir: EASME: http://ec.europa.eu/easme/SME-instrument-statistics-for-the-first-cut-off-date-of-phase-1-released.htm

Prijave so oddala podjetja iz 35 držav, uspešni pa so bili prijavitelji iz 21 držav. Z malo manj kot 1 odobrenim projektom/milijon prebivalcev se Slovenija v tem pogledu uvršča na tretje mesto za Irsko (2,17) in Estonijo (1,54). Ne moremo pa mimo dejstva, da sta bila izmed 71 slovenskih prijav uspešna le dva projekta. To pomeni le 2,82 % uspešnost, kar je pod skupnim povprečjem vseh držav (4,1 %) in nas med 35 državami uvršča na 18. mesto. Tudi v tem oziru je najboljša Irska (20,00 %) sledita pa ji Avstrija (14,81 %) in Velika Britanija (11,21 %). Strukturo odobrenih prijav po področjih in državah prikazuje spodnja tabela (za povečavo kliknite na sliko).

Vir: EASME: http://ec.europa.eu/easme/SME-instrument-statistics-for-the-first-cut-off-date-of-phase-1-released.htm

Vidimo, da sta uspešna slovenska prijavitelja kandidirala na področju nizko-ogljičnih energetskih sistemov in pa inovacij na področju informacijsko-komunikacijskih tehnologij. Glede na razpoložljiva sredstva in število oddanih prijav je bila konkurenca tu zelo huda in uspešnima prijaviteljema iskreno čestitamo.

Kot glavne razloge za neuspeh pa EASME po opravljeni analizi navaja:

  1. Prevelika osredotočenost na projekt in premalo na poslovno priložnost
  2. Neprepričlivost pri opisovanju podjetja (zakaj bo bolj uspešno kot konkurenca)
  3. Premalo informacij o konkurenčnih rešitvah
  4. Prenizka inovativnost produkta (že obstaja na trgu)
  5. Predlog ideje, brez koncepta komercializacije
  6. Prijava zgolj za preizkušanje sreče (SME instrument ni loterija!)

Navedeno je smiselno upoštevati pri pisanju prijav za preostala prijavna roka v tem letu (24.9.2014  in 17.12.2014).

Več informacij o programu lahko najdete na povezavi: http://www.podjetniski-portal.si/o-podjetnistvu/horizon-2020/innovation-in-sme, o rezultatih ocenjevanja prijav na prvem roku pa na: http://ec.europa.eu/easme/SME-instrument-statistics-for-the-first-cut-off-date-of-phase-1-released.htm.

Nazaj