Mala in srednja podjetja bodo lažje prišla do posojil SID banke

Mala in srednja podjetja bodo lažje prišla do posojil SID banke

Mala in srednja podjetja bodo lažje prišla do posojil SID banke

29. 04. 2015

Vlada je podaljšala roke za odobritev posojil v okviru ukrepov finančnega inženiringa za spodbujanje razvoja malih in srednjih podjetij (MSP) in ukrepov finančnega inženiringa za spodbujanje tehnološko-­razvojnih projektov. Rok je podaljšan do 31. decembra letos, za nakazila sredstev končnim prejemnikom pa do 31. decembra 2017.

Vlada je podaljšala roke za odobritev posojil v okviru ukrepov finančnega inženiringa za spodbujanje razvoja malih in srednjih podjetij (MSP) in ukrepov finančnega inženiringa za spodbujanje tehnološko-­razvojnih projektov. Rok je podaljšan do 31. decembra letos, za nakazila sredstev končnim prejemnikom pa do 31. decembra 2017.

Hkrati so spremenili merilo števila zaposlenih pri končnih prejemnikih posojila s tri na dva ter minimalni znesek posojila s 100 tisoč na 30 tisoč. Dovoljeno razmerje med neto finančnim dolgom in EBITDA podjetja so povečali s pet- na šestkratnik. Z omiljenimi zahtevami bo možnost za ugodna posojila dobilo več kot 2.500 podjetij.

Gospodarsko ministrstvo za oba ukrepa sicer skupno namenja 170 milijonov evrov, od tega bo 120 milijonov namenjenih posojilom za MSP. V okviru obeh ukrepov SID banka zagotavlja dodatnih 480 milijonov evrov sredstev.

Nazaj