Leta 2009 prevladovala mala in srednja podjetja

Leta 2009 prevladovala mala in srednja podjetja

Leta 2009 prevladovala mala in srednja podjetja

26. 11. 2010

V Sloveniji je lani delovalo 113.290 podjetij. Med njimi je bilo 244 velikih podjetij, 3471 srednje velikih podjetij in 109.575 majhnih podjetij.

V Sloveniji je lani delovalo 113.290 podjetij. Med njimi je bilo 244 velikih podjetij, 3471 srednje velikih podjetij in 109.575 majhnih podjetij.

Lani so tako prevladovala majhna in srednje velika podjetja. Majhna podjetja so tista z do 19 osebami, ki delajo, srednja pa tista, ki imajo od 20 do 249 oseb, ki delajo.

Največji delež velikih podjetij, to je dva odstotka, je bil v dejavnosti oskrba z električno energijo, plinom in paro.

V letu 2009 so med podjetji, ki opravljajo industrijske dejavnosti, dobro polovico prihodka od prodaje ali 57 odstotkov ustvarila majhna in srednje velika podjetja. Med storitvenimi dejavnostmi pa so majhna in srednje velika podjetja ustvarila približno tri četrtine prihodka od prodaje.

Nekaj več kot 70 odstotkov vseh oseb je lani delala v majhnih in srednje velikih podjetjih. Med temi so bili najštevilnejši tisti, ki so delali v podjetjih, ki spadajo v predelovalne dejavnosti, so še navedli statistiki.

Več o tem si lahko preberete tukaj.

Nazaj