Lažje iskanje finančnih virov

Lažje iskanje finančnih virov

Lažje iskanje finančnih virov

06. 08. 2015

Za izboljšanje in olajšanje dostopa podjetij - tako v Sloveniji kot tudi drugih državah Evropske unije - do finančnih virov je Evropska komisija objavila spletno stran.

Za izboljšanje in olajšanje dostopa podjetij - tako v Sloveniji kot tudi drugih državah Evropske unije - do finančnih virov je Evropska komisija objavila spletno stran.

Ta pomaga podjetjem najti več kot 100 milijard evrov finančnih virov za obdobje 2014- 2020 skozi različne programe EU (COSME, Obzorje 2020, strukturni skladi in mnogi drugi).

Nazaj