Koristi jamstvene sheme za podjetja

Koristi jamstvene sheme za podjetja

Koristi jamstvene sheme za podjetja

11. 08. 2009

Jamstvena shema bankam za splošno kreditiranje podjetij je bila v drugem paketu vladnih ukrepov za blažitev finančne in gospodarske krize zagotovo najpomembnejši ukrep.

Jamstvena shema bankam za splošno kreditiranje podjetij je bila v drugem paketu vladnih ukrepov za blažitev finančne in gospodarske krize zagotovo najpomembnejši ukrep. Cilj ukrepa je izboljšanje ponudbe kreditov podjetjem, in sicer prek zmanjšanja kreditnih tveganj bank do višine ene milijarde evrov.

Gre za krizni ukrep države, ki je namenjen prevzemanju določenega deleža tveganj s strani države. S tem se posredno omogoča tudi bankam, da določen del tveganja kredita prenesejo na državo. Preprosto to pomeni, da bo država v primeru, če podjetje ne bo zmoglo odplačati kredita, banki povrnila del neplačanih obveznosti kreditojemalca. S takim prevzemanjem tveganj države se bodo banke lažje odločale za odobritev novih kreditov in od podjetij zanje tudi ne bodo zahtevale tolikšnih zavarovanj, kot bi jih sicer. Na ta način se bo povečal obseg kreditiranja in tako bodo podjetja v tem kriznem času lažje prišla do posojil, ki jih potrebujejo za svoje poslovanje. Jamstvena shema bo delovala do konca leta 2010 oziroma do porabe zakonske določene kvote v višini 1,2 milijarde evrov.

V zadnjem času številnim podjetjem porajajo mnoga vprašanja glede jamstvene sheme za podjetja. Za kakšno obliko jamstva države pravzaprav gre, komu je namenjena, kako jo pridobimo, so le nekatera od vprašanj, ki jih zastavljajo podjetniki. Da bi vam olajšali razumevanje, so v SID banki za vas pripravili nabor najpogostejših vprašanj podjetnikov in nanje tudi odgovorili. Vprašanja podjetnikov in odgovore SID banke si lahko ogledate na naslednji povezavi.

Nazaj