Konec opravljanja dejavnosti kjerkoli na območju sedeža družbe?

Konec opravljanja dejavnosti kjerkoli na območju sedeža družbe?

Konec opravljanja dejavnosti kjerkoli na območju sedeža družbe?

08. 03. 2021

Sedež družbe je bistvena sestavina družbene pogodbe oziroma statuta, ki jo je treba obvezno registrirati tudi v sodnem registru. Za sedež družbe je mogoče določiti kraj, kjer družba opravlja dejavnost, ali kraj, kjer se v glavnem vodijo njeni posli, ali kraj, kjer deluje poslovodstvo družbe (30. člen ZGD-1).

Objavljeno: Portal FinD-INFO, 18. 2. 2021, www.findinfo.si

Sedež družbe je bistvena sestavina družbene pogodbe oziroma statuta, ki jo je treba obvezno registrirati tudi v sodnem registru. Za sedež družbe je mogoče določiti kraj, kjer družba opravlja dejavnost, ali kraj, kjer se v glavnem vodijo njeni posli, ali kraj, kjer deluje poslovodstvo družbe (30. člen ZGD-1).

S spremembo 29. in 30. člena ZGD-1 se zaradi večje jasnosti:

  • najprej določa obveznost vpisa poslovnega naslova družbe (poleg sedeža) v sodni register,
  • se določa, da se poslovni naslov nahaja v kraju sedeža in vsebuje podatek o kraju z ulico in hišno številko.

Tako bodo pristojni organi lažje in učinkovitejše izvajali nadzor nad dejanskim krajem poslovanja, hkrati je za opozoriti na določitev kazenske sankcije zaradi napačne prijave poslovnega naslova v register (prekrški po 685. členu ZGD-1 so za mikro družbo od 1000 do 6000 €, za majhno do 15.000 € itd.).

Nadzor glede dejanskega kraja poslovanja gospodarskega subjekta zaradi veljavne definicije sedeža do zdaj pravzaprav ni bil mogoč, saj je gospodarski subjekt lahko dejavnost opravljal kjer koli na območju sedeža (npr. Ljubljana). Odslej bo zavezan v register vpisati in poslovati na poslovnem naslovu (v kraju z ulico in hišno številko), zato si država na tem področju obeta več reda, manj težav pri vročanju pisanj in možnost sankcioniranja napačnih podatkov o sedežu.

Vir: Inštitut za računovodstvo, www.iracunovodstvo.eu

***

Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala FinD-INFO.

Nazaj