Konec marca se izteče odlog plačila prispevkov za socialno varnost

Konec marca se izteče odlog plačila prispevkov za socialno varnost

Konec marca se izteče odlog plačila prispevkov za socialno varnost

17. 03. 2022

Rok za plačilo prispevkov za socialno varnost, ki so bili v letu 2020 odloženi samozaposlenim in kmetom, se izteče 31. 3. 2022.

Objavljeno: Finančna uprava RS, 28. 2. 2022, www.gov.si

Rok za plačilo prispevkov za socialno varnost, ki so bili v letu 2020 odloženi samozaposlenim in kmetom, se izteče 31. 3. 2022.

Z Zakonom o interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov (ZIUPPP) je bilo do 31. 3. 2022 odloženo plačilo prispevkov za socialno varnost, ki so zapadli v plačilo aprila, maja in junija 2020. Do odloga plačila so bili, ob izpolnjevanju pogojev določenih v ZIUPPP, upravičeni samozaposleni, ki niso imeli drugih zaposlenih, in je bila ta samozaposlitev njihova edina podlaga za vključitev v obvezno socialno zavarovanje ter kmetje.

Pri plačilu prispevkov za socialno varnost, ki jim 31. 3. 2022 poteče odlog plačila, se uporabijo podatki iz spodnje tabele. Zavezancem predlagamo, da pred plačilom preverijo stanje svojih obveznosti v spletnem portalu eDavki (vpogled eKarticaO) ali mobilni aplikaciji eDavki, kjer je tudi mogoče pripraviti plačilne naloge za plačilo. Na spletni strani Finančne uprave je podanih več informacij o preverjanju stanja dolga in postopanju, če se z izkazanim stanjem ne strinjate

S pravočasnim plačilom obveznosti se izognete plačilu zamudnih obresti oziroma davčni izvršbi.

Vrsta prispevka

Podračun

Referenca

Prispevki za pokojninsko invalidsko zavarovanje

SI56011008882000003

SI19 DŠ-44008

Prispevki za zdravstveno zavarovanje

SI56011008883000073

SI19 DŠ-45004

Prispevki za starševsko varstvo

SI56011008881000030

SI19 DŠ-43001

Prispevki za primer brezposelnosti

SI56011008881000030

SI19 DŠ-42005

Nazaj