Kolikšen je minimalni regres letos in kdaj ga dobim

Kolikšen je minimalni regres letos in kdaj ga dobim

Kolikšen je minimalni regres letos in kdaj ga dobim

25. 05. 2022

Kdo je upravičen do regresa za letni dopust, kdaj je regres obdavčen, do kdaj mora biti izplačan …

Objavljeno: Portal N1 info, 23. 5. 2022, https://n1info.si

Kdo je upravičen do regresa za letni dopust, kdaj je regres obdavčen, do kdaj mora biti izplačan …

ALI SPLOH DOBIM REGRES? Regres morajo po zakonu o delovnih razmerjih prejeti vsi delavci, ki imajo pravico do letnega dopusta.

KDAJ DOBIM REGRES? Čas izplačila je od podjetja do podjetja različen. Je pa določen skrajni datum, ko mora delodajalec izplačati regres. To je najkasneje do 1. julija.

KDAJ DOBIJO REGRES JAVNI USLUŽBENCI? Javni uslužbenci prejmejo letni regres skupaj z majsko plačo, torej junija.

KOLIKO ZNAŠA REGRES? To je odvisno od posameznega podjetja. Zakon določa le minimalni regres, ki mora biti najmanj v višini minimalne plače. Ta letos znaša 1.074,43 evra (bruto). Ker je regres za ta znesek neobdavčen, bodo vsi, ki bodo prejeli regres, na račun prejeli najmanj 1.074,43 evra.

KDAJ JE REGRES OBDAVČEN? Regres je neobdavčen le do višine povprečne plače, ki za zadnje tromesečje znaša 1.971,72 evra (bruto). Nad tem zneskom je torej regres obdavčen in se šteje v davčno osnovo.

ALI DOBIM REGRES, TUDI ČE JE PODJETJE V LIKVIDNOSTNIH TEŽAVAH? Tudi če je podjetje v likvidnostnih težavah, mora izplačati regres, a se lahko v tem primeru rok za izplačilo podaljša, in sicer najkasneje do 1. novembra.

ALI DOBIM REGRES, ČE NISEM ZAPOSLEN VSE LETO? Regres kljub temu dobite, a bo ta nižji. Višina se določi sorazmerno glede na čas zaposlitve, in sicer 1/12 za vsak mesec v tekočem koledarskem letu.

KAJ JE Z REGRESOM, ČE MENJAM SLUŽBO? Če menjate službo, se vam višina regresa izračuna sorazmerno glede na to, koliko mesecev ste bili zaposleni pri enem delodajalcu. Če ste bili v koledarskem letu do konca marca zaposleni pri enem delodajalcu, nato pa od aprila pri drugem, boste od prvega delodajalca prejeli četrtino regresa, od drugega pa tri četrtine.

KAJ SE ZGODI, ČE ŽE DOBIM REGRES IN POTEM MENJAM SLUŽBO? Če ste že prejeli regres in nato menjali službo, morate staremu delodajalcu povrniti sorazmerni delež za mesece do konca leta, ko ne boste več zaposleni pri njem.

ALI DOBIM REGRES TUDI, ČE SEM NA BOLNIŠKI ODSOTNOSTI ALI NA MATERINSKEM, OČETOVSKEM OZIROMA STARŠEVSKEM DOPUSTU? Da, tudi v teh primerih dobite regres, in sicer v polnem znesku.

Nazaj