Kmalu spet mikroposojila za podjetja

Kmalu spet mikroposojila za podjetja

Kmalu spet mikroposojila za podjetja

30. 12. 2013

Slovenski podjetniški sklad bo v začetku leta 2014, predvidoma 3. janua­rja, vnovič objavil javni razpis za mikroposojila (P7). Vrednost razpisanih sredstev bo pet milijonov evrov.

Slovenski podjetniški sklad bo v začetku leta 2014, predvidoma 3. janua­rja, vnovič objavil javni razpis za mikroposojila (P7). Vrednost razpisanih sredstev bo pet milijonov evrov.

Razpis bo omogočal preprostejši in hitrejši postopek pridobivanja posojila z nižjimi zahtevami po zavarovanju, nižjo obrestno mero in možnostjo izkoriščanja moratorija pri vračilu posojila. Namen razpisa je torej poseči na trg dostopa do virov financiranja na področju mikro in malih podjetij za premagovanje banč­nega krča.

Tudi za obratna sredstva

Upravičeni stroški po razpisu bodo:

  • nižji materialni stroški;
  • nižji nematerialni stroški (nakup patentiranih pravic, licenc, znanja in nepatentiranega tehničnega znanja);
  • stroški obratnih sredstev (nakup materiala, nakup trgovskega blaga, opravljene storitve, za plače).

Pogoji

Glavni merili pri odobravanju bosta enostavni in jasni podatki o natančnem potencialu podjetja v prihodnje ter zdrava finančna sestava. Pomembno je tudi, da lahko upravičenci za zaprošeno višino posojila zagotovijo ustrezno zavarovanje v obliki osebnega poroštva vsaj enega lastnika podjetja. Pri zadnjem razpisu je bilo pričakovano zavarovalno razmerje med vrednostjo posojila in vrednostjo neobremenjenega dela premoženja osebnega poroka vsaj ena proti 1,5.

Nazaj