Kmalu podpora podjetjem iz Podravja in Koroške

Kmalu podpora podjetjem iz Podravja in Koroške

Kmalu podpora podjetjem iz Podravja in Koroške

14. 05. 2015

Mariborska razvojna agencija in Regionalna razvojna agencija Koroška bosta predvidoma do konca maja razpisali dodeljevanje ugodnih kreditov z garancijo regijskih garancijskih shem za začetne naložbe malih in srednje velikih podjetij v Podravju in na Koroškem.

Mariborska razvojna agencija in Regionalna razvojna agencija Koroška bosta predvidoma do konca maja razpisali dodeljevanje ugodnih kreditov z garancijo regijskih garancijskih shem za začetne naložbe malih in srednje velikih podjetij v Podravju in na Koroškem. Hkrati bodo za podjetja na širšem območju Maribora na voljo tudi nepovratna sredstva.

Razpisa, ki ju pripravljajo v sodelovanju s Slovenskim regionalno razvojnim skladom, ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo ter bankami, bosta objavljena ločeno za vsako regijo.

Za Podravje bo na voljo 1,2 milijona evrov, za Koroško pa en milijon evrov.

Za kredite, ki bodo namenjeni za manjše začetne naložbe, bodo lahko kandidirala mala in srednje velika podjetja iz podravske in koroške regije. Najnižji znesek kredita bo 8000 evrov, najvišji 150.000 evrov, najdaljša ročnost bo osem let. Garancija regijskih garancijskih shem bo služila kot jamstvo za 50 odstotkov bančnega kredita.

Predviden multiplikator (višina odobrenih kreditov bank glede na sredstva garancijske sheme) bo tri. Višina obrestne mere bo odvisna od ponudbe sodelujočih bank, vendar v nobenem primeru ne bo presegala 75 odstotkov povprečne obrestne mere poslovnih bank na območju Slovenije za kredite primerljive ročnosti v zadnjem trimesečju.

Hkrati bosta razvojni agenciji objavili tudi razpis za dodelitev nepovratnih sredstev za mala in srednje velika podjetja s problemskega področja Maribora s širšo okolico, ki ga predstavljajo Mestna občina Maribor ter občine Kungota, Hoče-Slivnica, Pesnica, Podvelka, Radlje ob Dravi, Ribnica na Pohorju, Ruše in Selnica ob Dravi.

Nepovratna sredstva bo mogoče pridobiti izključno v kombinaciji s kreditom na podlagi omenjenih garancijskih shem. Posamezno podjetje bo lahko kandidiralo za največ 50.000 evrov nepovratnih sredstev, ki bodo namenjena za sofinanciranje manjših začetnih naložb. Skupaj bo za to na voljo 607.142 evrov.

Podjetja s problemskega območja Maribora s širšo okolico bodo lahko kandidirala za največ 200.000 evrov sofinanciranja manjših začetnih naložb (150.000 evrov kredita na podlagi garancijskih shem in 50.000 evrov nepovratnih sredstev), podjetja iz podravske oz. koroške regije, ki niso s problemskega območja, pa za 150.000 evrov kredita na podlagi garancijskih shem.

Podjetja s problemskega območja, ki bodo kandidirala za nepovratna sredstva in garancijo, bodo morala v primeru odobrenega sofinanciranja prijavljeno začetno investicijo zaključiti do 31. oktobra letos.

Nazaj