Kmalu objavljen razpis za sofinanciranje vseživljenjske karierne orientacije delodajalcem in zaposlenim

Kmalu objavljen razpis za sofinanciranje vseživljenjske karierne orientacije delodajalcem in zaposlenim

Kmalu objavljen razpis za sofinanciranje vseživljenjske karierne orientacije delodajalcem in zaposlenim

24. 01. 2012

Na začetku leta bo Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije objavil prvi javni razpis za sofinanciranje vseživljenjske karierne orientacije delodajalcem in zaposlenim.

Podjetja lahko za izboljšanje znanj in spretnosti svojih zaposlenih uporabijo tudi javni denar, ki je na voljo v razpisih

Na začetku leta bo Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije objavil prvi javni razpis za sofinanciranje vseživljenjske karierne orientacije delodajalcem in zaposlenim. V okviru programa bo letos na voljo 3,03 milijona evrov, leta 2013 pa po predvidevanjih še 2,44 milijona evrov.

Namen javnega razpisa je omogočiti karierno orientacijo zaposlenih s krepitvijo služb za razvoj kadrov v podjetjih in/ali s pomočjo mreže zunanjih sodelavcev. Razpis je namenjen vsem podjetjem, vendar imajo prednost mikro, majhna in srednja podjetja. Na tak način se zaposlenim zagotavlja večjo dostopnost in kakovost razvoja njihovih karier.

In kaj sploh je karierna orientacija? To so različne aktivnosti, s katerimi se posameznikom omogoči uresničevanje njihovih kariernih ciljev na način, da lahko v katerikoli točki karierne poti identificirajo svoje sposobnosti, zmožnosti in interese za nadaljnja usposabljanja ter odločitve pri razvoju nadaljnje kariere. V okviru javnega razpisa bodo tako podjetja predvsem dobila dostop do sredstev, da bodo s pravilnim in sistematičnim razvojem zaposlenih usmerjali sposobnosti, zmožnosti in spretnosti zaposlenih v povečanje učinkovitosti ter doseganje ciljev podjetja, ob tem pa v kar največji meri zadovoljili njihove potrebe.

Pridobitev sredstev na javnem razpisu bo podjetjem omogočilo, da bodo imela dobro motivirano, zaposljivo in prilagodljivo delovno silo, povečala pa bo tudi osebno zadovoljstvo zaposlenih, saj jim daje možnost razvoja kariernih poti.

Nazaj