Kmalu objavljen prvi razpis iz programa za spodbujanje konkurenčnosti na območju Maribora s širšo okolico

Kmalu objavljen prvi razpis iz programa za spodbujanje konkurenčnosti na območju Maribora s širšo okolico

Kmalu objavljen prvi razpis iz programa za spodbujanje konkurenčnosti na območju Maribora s širšo okolico

16. 12. 2013

Do leta 2018 za spodbujanje konkurenčnosti v podjetjih mariborske občine in okoliških 32 milijonov evrov, kmalu prvi razpis. Predvideno je tudi financiranje obrestne mere.

Do leta 2018 za spodbujanje konkurenčnosti v podjetjih mariborske občine in okoliških 32 milijonov evrov, kmalu prvi razpis. Predvideno je tudi financiranje obrestne mere.

Do konca letošnjega leta lahko pričakujemo prvi razpis iz programa za spodbujanje konkurenčnosti na območju Maribora in okoliških občin Ruše, Pesnica, Kungota, Hoče - Slivnica, Selnica ob Dravi in Podvelka, Ribnica na Pohorju in Radlje ob Dravi, ki je bil sprejet junija letos.

Zadeval bo večje naložbe (do 500 tisoč evrov z do 50-odstotnim sofinanciranjem) za ustvarjanje in ohranitev delovnih mest, besedilo razpisa naj bi že pripravljali v ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo. Kot je znano, je država za problemsko območje Maribora in okoliških občin - zaradi zelo slabega gospodarskega položaja in nadpovprečno visoke brezposelnosti - pripravila poseben program spodbud in olajšav do leta 2018, katerih vrednost so ocenili na 66,2 milijona evrov; od te vsote naj bi 32 milijonov evrov namenili spodbudam za večjo konkurenčnost. Problem v Podravju je namreč zelo nizka stopnja dodane vrednosti; če ni akumulacije, pa ni razvoja.

S programom je predvidenih več različnih ukrepov, od povračila plačanih prispevkov pri novih zaposlitvah težje zaposljivih ljudi (nedokončana osnovna šola, starost nad 50 let, invalidnost), davčnih olajšav za investiranje, denarja za trajnostni razvoj podeželja (milijon evrov za Koroško, dva milijona za Podravje) do spodbud projektom raziskav in razvoja ter sofinanciranja nove tehnološke opreme.

Poleg že omenjenega sofinanciranja naložb vrednosti do 500 tisoč evrov, za kar je mogoče pričakovati razpis v mesecu dni, je s ciljem, da bi ohranili ali ustvarili nova delovna mesta, predvideno še do 50-odstotno sofinanciranje naložb v vrednosti do 50 tisoč evrov. Mikrokredite v vrednosti od pet do 25 tisoč evrov bi lahko pridobila tudi podjetja s slabšo boniteto (celo do SB9), če le imajo zagotovljen trg. Predvideno je tudi - ob znanem dejstvu, da so bančne obrestne mere v Sloveniji višje kot v drugih evropskih državah – subvencioniranje obrestne mere. Pomoč bi ponudili še delujočim start upom s potencialom za rast (do 50 tisoč evrov v dveh letih) in za povezovanje novoustanovljenih podjetij v grozde.

Načrtujejo tudi co-wo rking center, stičišče za druženje vseh, ki imajo podjetniške ideje, starih do 35 let, z najmanj šesto stopnjo izobrazbe, prijavljenih na zavodu za zaposlovanje, in strokovnjakov, mentorjev. Posebna skrb bo še naprej namenjena privabljanju vlagateljev z izboljšano bazo ponudbe zemljišč in proizvodnih hal.

Nazaj