Kje lahko dobite spodbude za zaposlovanje

Kje lahko dobite spodbude za zaposlovanje

Kje lahko dobite spodbude za zaposlovanje

08. 05. 2015

Na zavodu za zaposlovanje je odprtih še nekaj spodbud za zaposlovanja. Sicer so za letos še predvideni novi razpisi in programi, njihov začetek pa je odvisen od tega, kdaj bo mogoče črpati evropska sredstva iz finančne perspektive 2014-2020.

Na zavodu za zaposlovanje je odprtih še nekaj spodbud za zaposlovanja. Sicer so za letos še predvideni novi razpisi in programi, njihov začetek pa je odvisen od tega, kdaj bo mogoče črpati evropska sredstva iz finančne perspektive 2014-2020.

Torej, izvedba različnih spodbud za zaposlovanje je odvisna od tega, kdaj bodo pripravljene vse podlage za začetek izvajanja črpanja sredstev. Ta hip pa so sicer še odprti razpisi:

Iz faksa takoj praksa: razpis bo odprt do porabe sredstev oziroma najpozneje do 30. junija. V okviru tega razpisa vam zavod omogoča spodbudo šest tisoč evrov za prvo zaposlitev mladih brezposelnih z izpopolnjevanjem na konkretnem delovnem mestu. Mlade morate zaposliti za vsaj eno leto. Za razpis je namenjenih pet milijonov evrov. Več

Delovni preizkus za mlade: program podjetjem omogoča, da z delovnim preizkusom mlado brezposelno osebo, staro do 29 let, pred zaposlitvijo preizkusijo in spoznajo na konkretnem delovnem mestu. Za program je na voljo milijon evrov, razpis bo odprt do porabe sredstev, najdlje do 10. septembra. Delodajalec je na enega udeleženca preizkusa upravičen do 201 evra stroškov. Več

Usposabljanje na delovnem mestu: razpis bo odprt do 1. julija. V usposabljanje se lahko vključijo osebe, ki so na zavodu prijavljene vsaj tri mesece, podjetja pa jih lahko usposabljate do konca letošnjega septembra. Usposabljanje brezposelnih oseb traja mesec dni za preprosta delovna mesta, dva meseca za zahtevnejša delovna mesta, za mlajše od 30 let pa lahko traja tri mesece. Več

Na območjih z visoko brezposelnostjo (Pomurje, Pokolpje, Maribor z okolico, Hrastnik, Radeče in Trbovlje) lahko za zaposlitev brezposelnih iz določenih skupin še vedno uveljavljate povračilo plačanih prispevkov delodajalca. Več

Še vedno pa imate delodajalci omogočeno vračilo prispevkov delodajalca za prvo zaposlitev, oprostitev plačila prispevkov delodajalca za mlade, oprostitev plačila prispevkov za starejše, oprostitev plačila prispevkov za nove samozaposlene, davčno olajšavo za zaposlitev brezposelnih mladih in starejših, davčno olajšavo za zaposlitev invalidov in davčne olajšave za zaposlitev brezposelnih v Pomurju, Pokolpju, Mariboru z okolico, Hrastniku. Več

Nazaj