Kdo v Sloveniji pomaga podjetjem v tujino

Kdo v Sloveniji pomaga podjetjem v tujino

Kdo v Sloveniji pomaga podjetjem v tujino

02. 06. 2015

Na področju internacionalizacije poslovanja so v Sloveniji najbolj dejavni Center za mednarodno poslovanje pri GZS, javna agencija SPIRIT Slovenija, SID banka, Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije ter ministrstvi za gospodarstvo in zunanje zadeve.

Na področju internacionalizacije poslovanja so v Sloveniji najbolj dejavni Center za mednarodno poslovanje pri GZS, javna agencija SPIRIT Slovenija, SID banka, Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije ter ministrstvi za gospodarstvo in zunanje zadeve.

Center za mednarodno poslovanje (CEMP) je odgovoren za izvajanje programa Go International Slovenia, katerega temeljni namen je rast izvoza in povečanje števila izvoznikov ter razpršitev izvoznih trgov in krepitev konkurenčnosti. Model je bil povzet po avstrijskem zgledu. Aktivnosti programa, ki so razdeljene po posameznih trgih, so umeščene v šest vsebinskih sklopov: gospodarske delegacije, poslovno svetovanje in informiranje o priložnostih na tujih trgih, izobraževanja za krepitev internacionalizacije, povezovanje slovenskih izvoznikov za učinkovit nastop na tujih trgih, priprava panožnih in tržnih raziskav ter promocijskih materialov in pravna pomoč in podpora pri internacionalizaciji podjetij. O navedenih aktivnostih pogosto poročajo tudi Izvozniki.si.

Javna agencija SPIRIT Slovenija ima podobno vlogo kot CEMP. Agencija, ki je izvajalska institucija ministrstva za gospodarstvo, zagotavlja izvozno svetovanje, izobraževanje in usposabljanje podjetij za mednarodno poslovanje. Ureja tudi osrednji slovenski izvozniški portal Izvozno okno s podrobnimi zunanjetrgovinskimi podatki o 53 državah. Poleg tega organizira in sofinancira nastope na sejmih in gospodarske delegacije ter sodeluje s slovenskimi poslovnimi klubi v tujini. Na skrbi imajo tudi spletna portala SloveniaPartner (zagotavljanje storitev za tuje kupce) in Invest Slovenia ter bazo slovenskih izvoznikov SloExport, ki so vsi namenjeni spodbujanju izvoza.

Nazaj