Kdo bo dobil ugodna posojila iz polmilijardne vreče

Kdo bo dobil ugodna posojila iz polmilijardne vreče

Kdo bo dobil ugodna posojila iz polmilijardne vreče

30. 09. 2013

Oktobra bodo po napovedih objavljeni prvi razpisi, prek katerih bodo mikro, malim in srednjim podjetjem (MSP) na voljo posojila iz novega, pol milijarde evrov vrednega posojilnega sklada pri državni SID banki. Katere pogoje bodo morala izpolnjevati podjetja?

Oktobra bodo po napovedih objavljeni prvi razpisi, prek katerih bodo mikro, malim in srednjim podjetjem (MSP) na voljo posojila iz novega, pol milijarde evrov vrednega posojilnega sklada pri državni SID banki. Katere pogoje bodo morala izpolnjevati podjetja?

MSP bodo posojila iz posojilnega sklada SID banke lahko dobili za financiranje obratnega kapitala in novih naložb ter z njimi povezanega zaposlovanja.

Prednost posojil bodo ročnost (šlo bo za dolgoročna posojila) in nižje obrestne mere od tržnih, saj bodo imela ta posojila status državne pomoči. Tržne obrestne mere so zdaj pri naših bankah za posojila do milijona evrov nad 5,7 odstotka na leto.

Pogoji

Podjetje mora za pridobitev posojila izpolnjevati nekatere pogoje:

  • ni »družba v težavah«;
  • po zadnjih razpoložljivih podatkih Dursa nima neporavnanih obveznosti iz naslova obveznih dajatev;
  • ima zaposlene najmanj tri osebe;
  • posluje najmanj dve leti;
  • ima razmerje med neto finančnim dolgom in EBITDA največ 5,0.

Upoštevana bodo še druga merila, pravijo na SID banki, denimo razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom, dodana vrednost na zaposlenega, delež izvoza, certifikati ...

Ali povedano drugače: boljše kazalnike ima podjetje, več možnosti bo imelo za posojilo.

Kaj bo na voljo

1. 41,67 milijona evrov za mikrofinanciranje poslovanja malih in srednjih podjetij

Posojila bo dajala neposredno SID banka. Obljublja preprostejše in hitrejše administrativne postopke za pridobitev. Šlo bo za posojila od 30 tisoč do 100 tisoč evrov, z ročnostjo od leta dni do treh let.

2. 333,3 milijona evrov za financiranje poslovanja malih in srednjih podjetij 2013-2014

Posojila bo dajala neposredno SID banka. Znesek posameznega posojila bo od 100 tisoč evrov do milijona evrov, z ročnostjo od leta dni do treh let.

3. 83,33 milijona evrov za financiranje naložb in zaposlovanja malih in srednjih podjetij

Posojila iz tega programa bodo dajale poslovne banke, seznama še ni. Šlo bo za posojila od sto tisoč evrov do pet milijonov, z ročnostjo od dveh do sedem let in z dvoletnim moratorijem na vračilo glavnice. Naložbeni projekt mora biti nov, torej se ne sme začeti izvajati pred oddajo popolne vloge za posojilo.

4. 41,67 milijona evrov za financiranje raziskav, razvoja in inovacij malih in srednjih podjetij

Posojila iz tega programa bodo dajale poslovne banke, seznama še ni. Višina posameznega posojila bo od sto tisoč do 10 milijonov evrov. Ročnost posojil bo od dva do deset milijonov evrov, z dvoletnim moratorijem na vračilo glavnice. Naložbeni projekt mora biti nov, torej se ne sme začeti izvajati pred oddajo popolne vloge za posojilo.

Nazaj