Katere razpise podjetniki ne smejo zamuditi na plaži

Katere razpise podjetniki ne smejo zamuditi na plaži

Katere razpise podjetniki ne smejo zamuditi na plaži

14. 08. 2017

Ministrstvo za gospodarstvo je objavilo razpis za spodbude inovativnim turističnim produktom. Kateri razpisi so še aktualni?

Vir in informacije: Delo, 8. 8. 2017, www.delo.si, Avtor: Nejc Gole

Ministrstvo za gospodarstvo je objavilo razpis za spodbude inovativnim turističnim produktom. Kateri razpisi so še aktualni?

Ministrstvo za gospodarstvo in Javna agencija SPIRIT Slovenija sta objavila razpisa, namenjena malim in srednje velikim podjetjem. Prvi je namenjen podpori inovativnih turističnih produktov, drugi raziskavam in inovacijam. Na katerih razpisih lahko gospodarstvo še išče pomoč?

Na ministrstvu za gospodarstvo ugotavljajo, da imajo mala in srednje velika turistična podjetja težave pri razvoju novih in inovativnih produktov in storitev ter pri njihovem plasmaju na trgu. Ta podjetja so namreč kadrovsko podhranjena. Zato izgubljajo v tekmi na turističnem globalnem trgu, saj ne morejo slediti trendom razvoja.

Zato je ministrstvo objavilo javni razpis za sofinanciranje razvoja in promocije integralnih produktov turističnega gospodarstva. Integralni turistični produkt pomeni kombinacijo več izdelkov in storitev, namenjenih za zadovoljitev potreb turistov ob obisku destinacije. Namen javnega razpisa je spodbuditi podjetja k bolj inovativnemu pristopu pri oblikovanju turističnih produktov in pomagati pri trženju in promociji. Cilj razpisa je prispevati k večji konkurenčnosti turističnih malih in srednje velikih podjetij.

Skupaj so razpisali 8,1 milijona evrov evropskih sredstev. Sofinancirajo do 70 odstotkov upravičenih stroškov, vendar največ do 200.000 evrov. Podjetja in samostojni podjetniki lahko ponudbe pošljejo do 25. septembra do 12. ure. V prihodnjem letu sta predvidena še dva roka za prejem ponudb, in sicer marca in septembra, eno odpiranje je predvideno še leta 2019.

Javna agencija SPIRIT Slovenija podpira inovacije malih in srednjih podjetij

Razpis je objavila tudi Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije – SPIRIT Slovenija. Namen tega razpisa je spodbujanje naložb v raziskave in inovacije, uvajanje (ne)tehnoloških inovacij na trg ter krepitev podjetij na globalnih trgih.

Skupna višina tega razpisa je 17,1 milijona evrov namenskih evropskih sredstev, sofinanciranje pa bo do 60 odstotkov upravičenih stroškov. Upravičenci so mala in srednje velika podjetja, ki so od evropske komisije prejela certifikat Pečat odličnosti, vendar zaradi porabe razpoložljivih sredstev v okviru Obzorja 2020 niso prišla v izbor za sofinanciranje. Ta podjetja se lahko prijavijo do 29. septembra, roka za oddajo ponudb pa sta predvidena tudi v prihodnjih dveh letih.

74 milijonov evrov za razvojne projekte

Pogledali smo, kateri so še nekateri drugi trenutno aktualni razpisi gospodarskega ministrstva, na katerih lahko podjetja kandidirajo za podporo.

Aktualni razpisi ministrstva za gospodarstvo

Naslov

Razpisnik

Datum objave

Rok za prejem vlog

Javni razpis za sofinanciranje razvoja in promocije integralnih produktov turističnega gospodarstva

MGRT

4.8.2017

25.9.2017 do 12:00

Dopolnjevanje SME Instrumenta - Faza 2

SPIRIT Slovenija, javna agencija

4.8.2017

29.9.2017

Javni razpis za izbor operacij za učne izdelovalne laboratorije 2017/2018

MGRT

21.7.2017

15.9.2017

Javni razpis za sofinanciranje operacij ekonomsko - poslovne infrastrukture v letih 2017 in 2018

MGRT

14.7.2017

8.9.2017

Spodbude za MSP za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu 2.0

MGRT

10.7.2017

16.8.2017 do 23:59

Javni razpis za »Spodbude za raziskovalno razvojne projekte 2«

MGRT

30.6.2017

26.9.2017 do 14:25

Javni razpis za dodeljevanje spodbud v okviru iniciative EUREKA 2017

MGRT

30.6.2017

9.10.2017

Do prihodnje srede se lahko mala in srednja podjetja prijavijo za spodbude za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu. Z dobrimi petimi milijoni evrov želi ministrstvo spodbuditi razvoj proizvodov in storitev na področju predelave in obdelave lesa in lesnih tvoriv z višjo dodano vrednostjo ter podpreti ukrepe za izboljšanje učinkovite uporabe energije in virov.

Več rokov za prijavo na razpise gospodarskega ministrstva se izteče septembra. Med njimi tudi razpis za raziskovalno-razvojne projekte, skupaj vreden 74 milijonov evrov. Za letos je razpisanih 30 milijonov evrov, odpiranja ponudb bodo še v prihodnjih dveh letih. Ministrstvo namerava z nepovratnimi sredstvi podpreti vsaj 150 podjetij.

Namen razpisa je podpora raziskovalno-razvojnih in inovacijskih dejavnosti v podjetjih ali konzorcijih podjetij. Podprli bodo projekte s prednostnih področij Strategije pametne specializacije, med katerimi so pametna mesta, pametne zgradbe, tovarne prihodnosti, mobilnost, zdravje in medicina, razvoj materialov, krožno gospodarstvo.

Za občine pa bi lahko bil zanimiv razpis za sofinanciranje ekonomsko-poslovne infrastrukture. Ministrstvo želi s tem razpisom občinam omogočiti ureditev ali razširitev poslovnih con, in sicer bodo podprli investicije v prometno infrastrukturo, energetsko infrastrukturo, komunalno infrastrukturo in infrastrukturo za telekomunikacije. Načrtovana investicija mora znašati najmanj 300.000 evrov.

Skupaj je namenjenih 15 milijonov evrov, in sicer slabih 10 milijonov za kohezijsko regijo Vzhodna Slovenija in dobrih pet milijonov evrov za Zahodno Slovenijo.

Nazaj