Kakšen je postopek ustanovitve s.p.?

Kakšen je postopek ustanovitve s.p.?

Kakšen je postopek ustanovitve s.p.?

21. 08. 2018

Podjetništvo je proces in hkrati način življenja, je nenehna rast in iskanje informacij, je iskanje pravih rešitev in preizkušanje novih pristopov. Ni enotnega recepta za uspešen preboj v podjetništvo, vsakdo ga mora sestaviti sam. Katere dokumente oz. listine potrebujem za ustanovitev s.p.?

Vir in informacije: SPOT Svetovanje Posavje, Avtor: Karmen Levak

Podjetništvo je proces in hkrati način življenja, je nenehna rast in iskanje informacij, je iskanje pravih rešitev in preizkušanje novih pristopov. Ni enotnega recepta za uspešen preboj v podjetništvo, vsakdo ga mora sestaviti sam.

Vendar pa je podjetništvo potrebno spraviti v neko statusno obliko, največkrat kot s.p. - kar vam bodo uredili na eni izmed SPOT (oz. prej VEM) točk.

Katere dokumente oz. listine potrebujem za ustanovitev s.p.?

Pri ustanovitvi s.p. se je potrebno izkazati z nekim osnovnim dokumentom in navesti davčno številko. Če bo sedež podjetja ali podružnice v stavbi, kjer niste ste lastnik, potem potrebujete tudi soglasje lastnika za opravljanje dejavnosti v tem objektu.

Postopek registracije s.p. ponavadi poteka v več korakih.

Vsak korak seveda zahteva določene podatke.

1. Vpis v Poslovni register

- Naziv

 • Kratek naziv: npr. Ime Priimek s.p.. Ime in priimek v firmi mora biti naveden natančno tako, kot je naveden na osebnem dokumentu (CRP).
 • Dolgi naziv: ta mora imeti tudi označbo glavne dejavnosti - torej v povezavi z glavno dejavnostjo: npr. Frizerstvo Ime Priimek s.p., če je glavna dejavnost frizerstvo).
 • Fantazijsko ime pri s.p.-ju sicer ni nujno. ima lahko tudi tuje črke, raba posebnih (nečrkovnih) znakov je dopustna (npr.: @, %, &).

- Sedež

 • V primeru, da niste lastnik objekta, kjer se bo opravljala dejavnost, je potrebno soglasje lastnika objekta (overjeno - npr. na Upravni enoti ali osebno na SPOT točki) oz. overjena najemna pogodba. Ponavadi je najlažje (in je tudi brezplačno), da pride lastnik objekta na SPOT točko (ob ustanavljanju, lahko pa tudi prej oz. kasneje).
 • Tudi če bi odpirali podružnico oz. bi najeli prostor za delavnico, bi potrebovali soglasje lastnika.

- Dejavnost

 • Razmisliti je potrebno o glavni dejavnosti in morebitnih dodatnih dejavnosti in jih poiskati v šifrantu SKD.  Ta šifrant je v obliki iskalnika je dostopen tudi na portalu Statističnega urada.  Šifra pri vpisu v register mora biti 5-mestna.
 • Morda je kakšna vaša dejavnost regulirana - npr. da se za opravljanje potrebuje obrtno dovoljenje. Že pred registracijo je potrebno o morebitnih potrebnih dovoljenjih pridobiti informacije (za obrtno dovoljenje vas bodo opozorili na SPOT točki).
 • Za dejavnosti vpisane v Poslov register Slovenije se šteje, da jih podjetnik dejansko opravlja - podjetnik mora izpolnjevati morebitne pogoje. Vpis dejavnosti „na zalogo“, je nesmiseln oz. lahko podjetniku povzroči nevšečnosti.
 • Kontaktni podatki: Ali želite, da bodo vaši kontaktni podatki (telefon, e-pošta…) v Poslovnem registru vidni? So plusi (prepoznavnost…) in minusi (klici, ki samo »kradejo« čas…)

2. Oddaja podatkov na FURS

Ta korak je možno opraviti še 8 dni po vpisu v Poslovni register Slovenije. Potrebno je razmisliti o naslednjem:

 • Način vodenja poslovnih knjig: npr. dejanski stroški  ali kot normiranec? Najbolje je dati vse stroške na papir oz. v xls tabelo  in preračunati, katera varianta je za vas najbolj ugodna. Več informacij glede vodenja knjig si preberite na tej spletni strani.
 • Kdo bo vodil poslovne knjige? Sami ali računovodski servis? Kje se bodo vodile knjige - na sedežu pri vas doma ali na sedežu računovodskega servisa?
 • Akontacija dohodnine. Potrebno je razmisliti, koliko prihodkov (oz. odhodkov pri vodenju knjig po dejanskih stroških) pričakujete do konca leta. Na podlagi tega se na SPOT točki svetovanje naredi izračun. Če se odločite za vodenje knjig po dejanskih stroških, potem je možno, da prvo leto ne plačujete akontacije dohodnine. Slednja se izračuna za nazaj ob zaključnem računu za prejšnje leto. Lahko pa tudi nekaj plačujete kot akontacijo - v vsakem primeru plačate dohodnino glede na dejansko dosežene davčno priznane prihodke oz. odhodke.

3. Prijava v obvezna zavarovanja (pokojninsko, zdravstveno)

 • Samozaposlitev (obrazec M-1):svetovalec na SPOT točki bo potreboval naziv vaše izobrazbe in dejavnost, katero bo oseba dejansko opravljala v svojem podjetju. Dokazil za izobrazbo v tem koraku ni potrebno prilagati.
 • Morebitne zaposlitve drugih oseb (obrazec M-1, potrebna je pogodba o zaposlitvi te osebe).
 • Druga zavarovanja - npr. kot »družinski član« (obrazec M-12).

Možno je oddati tudi vlogo za pridobitev statusa zavezanca za DDV. Če gre za obrtno dejavnost, je možno oddati tudi vlogo za pridobitev obrtnega dovoljenja, čeprav svetujemo, da se za te zadeve obrnete na obrtne zbornice.

Zelo uporabna je povezava na portal VEM, kjer lahko najdete kar nekaj koristnih informacij o podjetništvu - tudi glede pogojev za posamezno dejavnost, poslovnega prostora  in vodenja poslovnih knjig: http://evem.gov.si/info/zacenjam/.

Za dodatne informacije in vpis podjetja v ustrezne registre se lahko obrnete na SPOT svetovanje Posavje, CKŽ 46, Krško, Tel: (07) 490 22 24 ali (07) 490 22 25.

Nazaj