Kako zapreti espe

Kako zapreti espe

Kako zapreti espe

20. 06. 2016

Imate dovolj podjetništva, pa bi zaprli espe? Vsaj 15 dni pred prenehanjem opravljanja dejavnosti morate na spletnih straneh AJPES objaviti, da boste nehali opravljati dejavnost, in ob tem navesti dan prenehanja opravljanja dejavnosti. Če pa zapirate espe, da bi se znebili dolga, pozabite; dolg se bo prenesel na vas kot fizično osebo.

Objavljeno: Finance, 16. 5. 2016, www.finance.si, Avtor: Špela Mikuš

Imate dovolj podjetništva, pa bi zaprli espe? Vsaj 15 dni pred prenehanjem opravljanja dejavnosti morate na spletnih straneh AJPES objaviti, da boste nehali opravljati dejavnost, in ob tem navesti dan prenehanja opravljanja dejavnosti. Če pa zapirate espe, da bi se znebili dolga, pozabite; dolg se bo prenesel na vas kot fizično osebo.

Možnosti, kako sporočite agenciji za javnopravne evidence in storitve (AJPES), da zapirate espe, je več. Obvestilo lahko pošljete prek aplikacije OOPS, po elektronski pošti (objava.prenehanja@ajpes.si), po navadni pošti ali pa ga osebno dostavite na izpostavo AJPES. Ni pa AJPES edina pot. Javnost lahko obvestite tudi s pismi upnikom, v sredstvih javnega obveščanja ali z objavo v svojih poslovnih prostorih.

Koliko prej moram oddati vlogo za izbris podjetja?

Prijavo za izbris morate vložiti najmanj tri dni pred želenim datumom izbrisa iz Poslovnega registra Slovenije. Vlogo morate vložiti sami ali pa vaš pooblaščenec, prijavo pa lahko oddate prek točke VEM ali e-VEM. Kot rečeno, še pred tem morate svoj namen o prenehanju dejavnosti javno objaviti.

Kdaj moram oddati davčni obračun?

Ko espe neha opravljati dejavnost, mora oddati davčni obračun v 60 dneh od dneva prenehanja opravljanja dejavnosti. Če torej zaprete svojo dejavnost 31. maja, morate davčni obračun oddati do konca julija, skratka v dveh mesecih. Ta obračun oddate enako, kot ga oddate vsako leto. Edina razlika je v tem, da na obračunu navedete, da ste nehali opravljati dejavnost, in razkrijete morebitne skrite dobičke (razlike med knjigovodsko in tržno vrednostjo pomembnejših sredstev - na primer nepremičnin - ta razlika se tudi obdavči).

Kaj pa zavarovanja?

Po izbrisu morate poleg obveznosti do Fursa med drugim urediti odjavo iz obveznih socialnih zavarovanj. Iz obveznih socialnih zavarovanj se odjavite z obrazcem M-2 najpozneje v osmih dneh od dneva izbrisa iz poslovnega registra.

Če želite odjavo iz obveznih socialnih zavarovanj vložiti prek portala e-VEM ali na točki VEM, lahko odjavo uredite le pred izbrisom iz registra, pri čemer morate pod opombe obrazca M-2, na katerem se vloži odjava, zapisati opombo, da se vlaga odjava zaradi izbrisa in kdaj naj bi bil izbris. Po izbrisu se iz zavarovanj ne morete več odjaviti prek portala e-VEM ali točk VEM, ampak le po pošti ali neposredno na zavodu za zdravstveno zavarovanje.

Na espeju imam davčni dolg. Kako ga poplačam?

Če imate dolgove, ti po zaprtju espeja ne izginejo. Kot fizična oseba namreč še vedno odgovarjate tudi za davčni dolg svojega espeja. Torej, tudi če vam ob zaprtju espeja ostane davčni dolg, boste tega morali poravnati kot fizična oseba. Če imate naraščajoči davčni dolg, zaprtje espeja ni edina rešitev. Lahko se denimo dogovorite za odlog plačila.

Kaj pa, če imam dolg do poslovnih partnerjev?

Tudi v tem primeru velja podobno, torej dolg ostane. Espe kot fizična oseba tudi po izbrisu iz poslovnega registra še vedno odgovarja za svoje obveznosti.

Espeja ne bi zaprl, le prenesel. Kako?

Brez dodatne obdavčitve lahko prenesete podjetje tudi na naslednika, ki ni družinski član. Nujni pogoj za to je podjetnikova upokojitev, invalidnost ali smrt. Tako lahko davčno nevtralno prepišete espe na katerokoli osebo ali družbo brez plačila dohodnine. Vendar velja tudi v teh primerih, da prevzemnik espeja ne sme zapreti vsaj pet let (in vsi drugi pogoji), sicer mora ustanovitelj poračunati davčne obveznosti za nazaj.

Zaprl sem espe, zdaj pa bi ustanovil novega. Je postopek kaj drugačen kot prvič?

Če ste espe zaprli, pa bi zdaj odprli novega, se sam postopek odpiranja espeja ne spremeni. Skratka, odprete ga tako, kot ste odprli prvega, pogoji za odprtje pa se tudi ne spremenijo.

Nazaj