Kako do davčne olajšave za zaposlovanje mladih?

Kako do davčne olajšave za zaposlovanje mladih?

Kako do davčne olajšave za zaposlovanje mladih?

10. 08. 2015

Podjetja, če želite za nedoločen čas iz zavoda za zaposlovanje zaposliti osebo mlajšo od 26 let ali starejšo od 55 let, lahko za njih uveljavljate davčno olajšavo.

Podjetja, če želite za nedoločen čas iz zavoda za zaposlovanje zaposliti osebo mlajšo od 26 let ali starejšo od 55 let, lahko za njih uveljavljate davčno olajšavo.

Olajšavo lahko uveljavljate za tiste mlajše od 26 let ali starejše od 55 let, ki so vsaj že pol leta prijavljeni na zavodu za zaposlovanje. Te osebe v zadnjih dveh letih niso smele biti zaposleni pri vas ali v kateri izmed povezanih družb.

Za kakšno olajšavo gre?

Gre za dve vrsti olajšav. Olajšavo uveljavljate kot znižanje davčne osnove v višini 45 odstotkov izplačane plače zaposlene osebe. Olajšavo pa lahko uveljavljate tudi kot znižanje davčne osnove v višini 45 odstotkov plače zaposlene osebe, vendar največ v višini davčne osnove.

Ali so kakšni posebni pogoji za uveljavljanje olajšave?

Da. Podjetja lahko olajšavo uveljavljate, če ste v davčnem obdobju, v katerem želite na novo zaposliti brezposelno osebo, število zaposlenih povečali.

Se pa davčna olajšava za zaposlitev brezposelnih izključuje z davčno olajšavo za zaposlovanje invalidov.

Za zaposlovanje mladih lahko uveljavite vračilo prispevkov

Spomnimo, od začetka julija lahko podjetja, za zaposlenega mlajšega od 26 let ali mamo, ki skrbi za otroka, starega do treh let starosti, lahko uveljavljate vračilo prispevkov. Vlogo za to morate predložiti Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (Zpiz). Oseba mora biti pri vas zaposlena nepretrgoma vsaj dve leti, zaposlena pa mora biti za nedoločen čas. Za prvo leto zaposlenosti osebe lahko uveljavljate vračilo prispevkov v višini 50 odstotkov, za drugo leto pa v višini 30 odstotkov prispevkov delodajalca.

Oseba, za katero želite uveljavljati to vračilo, ni smela biti že prej zaposlena za nedoločen čas pri vas ali pri drugem delodajalcu. Vlogo za vračilo prispevkov vložite za nazaj, pogodba o zaposlitvi pa je morala biti prvič sklenjena za nedoločen čas po 1. juliju 2013. Na Zpiz pa jo morate vložiti najpozneje v treh mesecih po poteku drugega leta od sklenitve pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas.

Nazaj