Kaj vam nudi Evropska podjetniška mreža

Kaj vam nudi Evropska podjetniška mreža

Kaj vam nudi Evropska podjetniška mreža

30. 05. 2018

Najobsežnejša mreža podpornih institucij nudi podjetjem podporo pri mednarodnem poslovnem sodelovanju, inovacijah, prenosu znanja in tehnologij ter sodelovanju v programih EU.

Vir in informacije: Glas gospodarstva, Maj 2018, www.gzs.si, Avtor: Petra Arzenšek, InfoCenter GZS

Najobsežnejša mreža podpornih institucij nudi podjetjem podporo pri mednarodnem poslovnem sodelovanju, inovacijah, prenosu znanja in tehnologij ter sodelovanju v programih EU.

Enterprise Europe Network je najobsežnejša mreža podpornih institucij za mala in srednja podjetja.

Velikost mreže omogoča hitrejši dostop do različnih informacij in poslovnih kontaktov, pomembnih za slovenska podjetja. Storitve, ki jih nudimo slovenskim organizacijam in zainteresiranim posameznikom, so:

Podpora podjetjem pri mednarodnem poslovnem sodelovanju:

 • brezplačne informacije o notranjem trgu EU, praktični nasveti na področju mednarodnega poslovnega sodelovanja;
 • pomoč pri iskanju primernih poslovnih partnerjev;
 • pomoč pri vstopu na trge EU in trge tretjih držav;
 • pomoč pri tolmačenju evropske zakonodaje, spodbujanje sodelovanja slovenskih podjetij pri oblikovanju evropskih politik.

Podpora inovacijam, prenosu znanja in tehnologij:

 • informacije o razvojnih priložnostih, financiranju raziskovalno-razvojnih projektov, tehnoloških izboljšav;
 • pomoč pri iskanju mednarodnih razvojnih partnerjev;
 • individualna pomoč in svetovanje na področjih registracije blagovnih znamk, modelov, patentov in upravljanja z inovacijami;
 • organizacija seminarjev in delavnic o zaščiti intelektualne lastnine, tehnoloških novostih, virih financiranja, organizacija tehnoloških misij in razvojna srečanja s podjetji in raziskovalnimi organizacijami.

Podpora sodelovanju v programih EU:

 • pomoč pri identifikaciji najprimernejšega
 • programa EU;
 • informacije o aktualnih odprtih razpisih;
 • pomoč pri iskanju projektnih partnerjev v tujini.

Spremljajte poslovne priložnosti

V mreži dnevno objavljajo nove poslovne, tehnološke in projektne priložnosti, različne dogodke in srečanja. Na brezplačno prejemanje mesečnih elektronskih novic se lahko naročite na spletnem naslovu: www.een.si.

Kaj je EEN?

Enterprise Europe Network je v podporo malim in srednjim podjetjem ustanovil Generalni direktorat za podjetništvo in industrijo Evropske komisije. Je najobsežnejša mednarodna mreža podpornih institucij, ki obsega preko 600 organizacij iz Evrope, ZDA, Kanade, Čila, Rusije, Kitajske, Indije.

Mreža se še vedno širi. Slovenski konzorcij EEN vključuje Institut Jožef Stefan, Univerzo v Mariboru, Gospodarsko zbornico Slovenije, Obrtno-podjetniško zbornico Slovenije, Mariborsko razvojno agencijo, Univerzo na Primorskem ter Javno agencijo SPIRIT Slovenija.

Nazaj