Julija spet subvencije za samozaposlovanje

Julija spet subvencije za samozaposlovanje

Julija spet subvencije za samozaposlovanje

04. 07. 2012

Vlada je zagotovila dodatnih pet milijonov evrov za spodbujanje brezposelnih k samozaposlovanju.

Dve leti po pridobitvi subvencije 85 odstotkov prejemnikov še vedno samozaposlenih

Vlada je zagotovila dodatnih pet milijonov evrov za spodbujanje brezposelnih k samozaposlovanju. Program bodo v prihodnje nekoliko spremenili, denarja bo nekoliko manj, a subvencija 4.500 evrov za zdaj ostaja.

Z začetkom julija bodo na zavodu za zaposlovanje spet začeli izvajati program subvencije za samozaposlitev. Ta se letos predvidoma ne bo spreminjal, se bodo pa spremenili vstopni pogoji za program. Osebe, ki se bodo vključile v presojo poslovne ideje, bodo po novem morale biti najmanj tri mesece pred vključitvijo prijavljene v evidenci brezposelnih oziroma iskalcev zaposlitve. Subvencija ostaja 4.500 evrov, kar pomeni, da se bo ob dodatnih petih milijonih, ki so jih zagotovili na ministrstvih, v program vključilo okoli 1.100 brezposelnih. Gre predvsem za tiste brezposelne, ki so lani že pridobili pozitivno mnenje, da je njihovo poslovno idejo mogoče uresničiti na trgu, nato pa postopka zaradi porabljenega denarja niso mogli nadaljevati.

Prihodnje leto manj denarja

Letos bo tako za program samozaposlovanja šlo 13,9 milijona evrov, v prihodnjih dveh letih pa bo številka precej manjša. Po načrtih ministrstva za delo bodo v letu 2013 za samozaposlovanje namenili 11,2 milijona evrov, leta 2014 pa le še devet milijonov evrov. Programa samozaposlovanja torej še ne bodo tako hitro opustili, najverjetneje ga bodo dopolnili, predvsem z vidika podpornih instrumentov za lažje uresničevanje podjetniških idej.

Približno desetina obupa v prvih dveh letih

Lani so za samozaposlitve porabili 24,8 milijona evrov, v program pa se je vključilo 4.500 brezposelnih (leto prej 5.148 subvencij, prvo leto - to je leta 2009 - je bilo v program vključenih 1.599 oseb). Na zavodu pravijo, da je program uspešen, saj njihovi podatki zadnjih petih let kažejo, da samozaposlitev za pogodbeno obdobje ohrani okoli 89 odstotkov vseh prejemnikov subvencije. Brezposelni se s pogodbo zaveže, da bo ohranil samozaposlitev vsaj dve leti (nekaj časa je veljalo samo leto dni). Po podatkih zavoda pa samozaposlitev za pogodbeno obdobje leta dni ohrani več kot 92 odstotkov prejemnikov subvencije, za pogodbeno obdobje dveh let pa okoli 85 odstotkov prejemnikov subvencije.

Če novopečeni samozaposleni ne izpolni pogodbenih obveznosti, mora sorazmerni del subvencije vrniti. Najpogostejši razlog za vračilo je redna zaposlitev. Med drugimi razlogi pa so še zdravstveni, plačilna nedisciplina na trgu, neuspeli projekti oziroma posli in upokojitev.

V štirih letih vsaj še 700 dodatnih zaposlitev

Vsaj tri leta ohrani samozaposlitev več kot 61 odstotkov vključenih v program in za obdobje štirih let več kot 53 odstotkov. Torej dolgoročno ostane samozaposlen vsak drugi brezposelni, ki je bil vključen v ta program. Ponavadi takšni podjetniki z leti tudi širijo posel. Tako je 12 odstotkov tistih, ki so samozaposleni od leta 2009, ustvarilo 528 dodatnih delovnih mest, in 13 odstotkov tistih, ki so samozaposleni približno štiri leta, 190 dodatnih delovnih mest.

V štirih letih so podjetniki, ki so se samozaposlili s pomočjo subvencije, odprli že vsaj 700 dodatnih delovnih mest.

Kako začeti

  • Subvencijo namenite izključno za plačevanje prispevkov - denarja ne porabite za nakup osnovnih sredstev ali kakšnih luksuznih dobrin -, na začetku ne potrebujete ne pisarne ne novega avta.
  • Živite skromno, bodite disciplinirani v zvezi z denarjem, če se le da, redno poravnavajte svoje dolgove.
  • Že med pripravo poslovnega načrta dobro spoznajte svojo konkurenco in iščite poslovne partnerje, še preden dobite subvencijo.
  • Zavedajte se, da prihodkov verjetno prvo leto ne bo oziroma bodo minimalni, saj boste morali vse vložiti nazaj v trženje. Espe zares uspe šele peto leto, vmes pa ne obupajte in ne slepite družine in prijateljev ter se pripravite, da bo predvsem tretje leto težko
  • Ko dobite posel, ga opravite dobro, izdelek ali storitev naj bo kakovostna, saj bodo le tako kupci še prihajali k vam.
Nazaj