Javno povabilo za sodelovanje pri nagradi Naj e-podjetje in Naj e-projekt 2009

Javno povabilo za sodelovanje pri nagradi Naj e-podjetje in Naj e-projekt 2009

Javno povabilo za sodelovanje pri nagradi Naj e-podjetje in Naj e-projekt 2009

09. 09. 2009

JAPTI je skupaj z Gospodarsko zbornico Slovenije objavil javno naročilo za poslovno nagrado Naj e-podjetje in Naj e-projekt, na katero se lahko prijavijo podjetja s projekti informatiziranih poslovnih procesov, ki so v zadnjih treh letih izboljšali učinkovitost in uspešnost podjetij ter ustvarili nove poslovne in razvojne priložnosti.

JAPTI je skupaj z Gospodarsko zbornico Slovenije objavil javno naročilo za poslovno nagrado Naj e-podjetje in Naj e-projekt, na katero se lahko prijavijo podjetja s projekti informatiziranih poslovnih procesov, ki so v zadnjih treh letih izboljšali učinkovitost in uspešnost podjetij ter ustvarili nove poslovne in razvojne priložnosti.

Nosilca nagrade za Naj e-podjetje in Naj e-projekt, JAPTI in GZS, sta slednjo preoblikovali v poslovno nagrado, ki stopa korak bližje interesom podjetij in izvajalcem e-rešitev. Poleg tega nagrada z letošnjim letom dobiva enovit značaj v smeri spodbujanja uspešne izvedbe vseh stopenj e-projekta, od njegove konceptualne zasnove pa do realizacije v poslovanju. Zato letos podjetja kandidirajo le za nagrado Naj e-podjetje, ki jo bo izbrano podjetje prejelo za najuspešnejšo realizacijo e-projekta v praksi. Nagrado za Naj e-projekt bo prejelo podjetje, ki je izvajalo nagrajeni e-projekt in z rešitvijo in/oziroma uvajanjem pripomoglo k učinkoviti izvedbi e-projekta.

Na natečaj je mogoče prijaviti e-projekte za informatizacijo posameznega procesa ali celovite projekte, ki pokrivajo več poslovnih procesov in so pomembni za poslovno učinkovitost in uspešnost podjetja.

Nagrada je zastavljena v smislu dolgoročne spodbude nosilcev razvoja novih e-projektov v smeri mednarodne kompetitivnosti in uspešnosti ter s tem na eni strani zagotavlja medijsko priznanje podjetjem, ki vlagajo v e-projekte ter na drugi promovira slovenski razvoj rešitev na področju e-projektov.

V okviru nagrade Naj e-podjetje in Naj e-projekt bo podeljenih 6 nagrad v dveh kategorijah in treh gospodarskih segmentih, tako da bodo nagrade posebej podeljene za mikro in mala podjetja ter za samostojne podjetnike na eni strani ter za srednje velika in velika podjetja na drugi. Prijavijo se lahko uporabniki rešitve ali njeni razvijalci iz kateregakoli podjetja s sedežem v Sloveniji, uvajalci rešitve pa zgolj s predhodnim pisnim soglasjem uporabnika rešitve.

Natečaj Naj e-podjetje 2009 sofinancira Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo.

Prijave: Zainteresirani kandidati se prijavijo s prijavnico, ki jo najdejo na spletnem naslovu: http://www.naj-epodjetje.si/ in nato pošljejo po elektronski pošti na naslov: naj-epodjetje@gzs.si.

Rok: Rok za prijavo je 1. oktober 2009 do 10.00 ure.

Nazaj