Javno povabilo »Hitrejši vstop mladih na trg dela« podaljšano do konca marca 2024

Javno povabilo »Hitrejši vstop mladih na trg dela« podaljšano do konca marca 2024

Javno povabilo »Hitrejši vstop mladih na trg dela« podaljšano do konca marca 2024

05. 11. 2023

Vir in informacije: Zavod RS za zaposlovanje, 26. 10. 2023, www.ess.gov.si

Zavod RS za zaposlovanje je 26. oktobra 2023 objavil podaljšanje javnega povabila za hitrejši vstop mladih na trg dela. Odprto je do porabe sredstev, po novem najdlje do 31. marca 2024. Ravno tako so razširili ciljno skupino za subvencionirano zaposlitev: odslej se vanjo lahko vključijo brezposelni mladi do 29. leta starosti.

Javno povabilo vam omogoča pridobitev mesečne subvencije v višini od 300 do 420 EUR za zaposlitev mladih, ki so prijavljeni v naši evidenci brezposelnih in še niso dopolnili 30 let. Vključitev v subvencionirano zaposlitev je možna na podlagi naše napotitve.

Delovno razmerje sklenete za nedoločen čas. Ohraniti ga morate najmanj 18 mesecev brez prekinitve in novozaposlenemu zagotoviti mentorstvo. Tako novozaposleni kot mentor se morata v času vključitve usposabljati pri zunanjem izvajalcu vsaj 30 pedagoških ur, zaželeno je pridobivanje digitalnih kompetenc. 

Ponudbo za subvencionirano zaposlitev mladih elektronsko oddate na Portalu za delodajalcedo porabe sredstev, po novem najdlje do 31. 3. 2024, ko se izteče skrajni rok za oddajo ponudb. Pred prvo uporabo portala se registrirate. Kandidirate lahko delodajalci, ki izpolnjujete vse pogoje za prijavo, podrobneje opredeljene v javnem povabilu. 

Znesek mesečne subvencije se zviša za 70 EUR, če mlade vključite v kolektivno prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje. Sorazmerno nižjo mesečno subvencijo vam izplačajo za zaposlitev s krajšim tedenskim delovnim časom v skladu z ustrezno odločbo pristojnega organa.

Od avgusta 2022 se je s pomočjo programa, ki pripomore k ciljem Jamstva za mlade, zaposlilo več kot 1.200 mladih po vsej Sloveniji.

Progam financira Evropska unija iz instrumenta nextGenerationEU.

Nazaj