Javno povabilo delodajalcem za izvedbo projekta v okviru programa »Zaposli.me / Spodbujanje zaposlovanja težje zaposljivih brezposelnih oseb«

Javno povabilo delodajalcem za izvedbo projekta v okviru programa »Zaposli.me / Spodbujanje zaposlovanja težje zaposljivih brezposelnih oseb«

Javno povabilo delodajalcem za izvedbo projekta v okviru programa »Zaposli.me / Spodbujanje zaposlovanja težje zaposljivih brezposelnih oseb«

10. 07. 2012

Povabilo je odprto do porabe razpoložljivih sredstev, vendar najdlje do 30. 10. 2013, za program »Zaposli.me« je namenjenih skupaj 21.275.000,00 EUR sredstev.

Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje je 21. 6. 2012 na svoji spletni strani objavil javno povabilo delodajalcem za izvedbo projekta v okviru programa »Zaposli.me / Spodbujanje zaposlovanja težje zaposljivih brezposelnih oseb«.

Povabilo je odprto do porabe razpoložljivih sredstev, vendar najdlje do 30. 10. 2013, za program »Zaposli.me« je namenjenih skupaj 21.275.000,00 EUR sredstev.

Predmet javnega povabila je zbiranje ponudb delodajalcev za izvedbo projekta v okviru programa »Zaposli.me / Spodbujanje zaposlovanja težje zaposljivih brezposelnih oseb« (v nadaljevanju: »Zaposli.me«), ki obsega vključevanje brezposelnih oseb iz ciljne skupine v subvencioniranje zaposlitev težje zaposljivih brezposelnih oseb.

Ponudbo za izvedbo projekta v okviru programa »Zaposli.me« lahko odda delodajalec, registriran kot samostojni poslovni subjekt s svojo matično številko, ki je tržni delodajalec in bo s pomočjo subvencije zaposlil težje zaposljivo(e) brezposelno(e) osebo(e), za obdobje najmanj dvanajst (12) mesecev neprekinjeno za polni delovni čas 40 ur tedensko oz. za krajši delovni čas (za zaposlitev invalida) v skladu z odločbo o invalidnosti.

Ponudbo za izvedbo projekta v okviru programa »Zaposli.me« lahko odda delodajalec, pravna ali fizična oseba.

Dodatne informacije: Več o razpisu najdete tukaj.

Nazaj