Javni razpis za sofinanciranje manjših začetnih investicij in subvencioniranje obrestne mere za bančne kredite v mikro, malih in srednje velikih podjetjih v Pomurski regiji

Javni razpis za sofinanciranje manjših začetnih investicij in subvencioniranje obrestne mere za bančne kredite v mikro, malih in srednje velikih podjetjih v Pomurski regiji

Javni razpis za sofinanciranje manjših začetnih investicij in subvencioniranje obrestne mere za bančne kredite v mikro, malih in srednje velikih podjetjih v Pomurski regiji

06. 07. 2012

Predmet razpisa je sofinanciranje manjših začetnih investicij in subvencioniranje obrestne mere za kredite v mikro, malih in srednje velikih podjetjih, ki imajo sedež dejavnosti v Pomurski regiji in bodo v postopku pridobila garancijo za bančne kredite, ki jo na podlagi javnega razpisa podeli Regionalna razvojna agencija Mura d.o.o. v sodelovanju z določenimi bankami.

Slovenski regionalno razvojni sklad, Ribnica je v Uradnem listu RS, (Datum: 22. 6. 2012, Št. 47) objavil javni razpis za sofinanciranje manjših začetnih investicij in subvencioniranje obrestne mere za bančne kredite v mikro, malih in srednje velikih podjetjih v Pomurski regiji.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje manjših začetnih investicij in subvencioniranje obrestne mere za kredite v mikro, malih in srednje velikih podjetjih, ki imajo sedež dejavnosti v Pomurski regiji in bodo v postopku pridobila garancijo za bančne kredite, ki jo na podlagi javnega razpisa podeli Regionalna razvojna agencija Mura d.o.o. v sodelovanju z določenimi bankami.

Cilj javnega razpisa je:

  • spodbujanje podjetij k začetnim investicijam, ki prinašajo višjo dodano vrednost na zaposlenega in
  • spodbujanje zaposlovanja.

Upravičena območja izvajanja investicij so na območju izvajanja Zakona o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2012–2015.

Vlagatelji na ta razpis so lahko le mikro, mala in srednje velika podjetja, ki imajo sedež dejavnosti na območju izvajanja Zakona o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2012–2015 in so pridobila garancijo pomurske garancijske sheme za bančni kredit, ki jo na podlagi javnega razpisa podeli Regionalna razvojna agencija Mura d.o.o.

V letu 2012 so razpisana nepovratna sredstva v višini 950.000 EUR, od tega je za sofinanciranje začetnih investicij namenjenih 900.000 EUR, za subvencijo obrestne mere pa 50.000 EUR. V letih 2013 in 2014 so razpisana nepovratna sredstva namenjena za subvencioniranje obrestne mere, in sicer 54.000,00 EUR v letu 2013 in 33.000,00 EUR v letu 2014.

Roki za oddajo vlog na ta javni razpis so: 23. 7. 2012 (v ta rok bodo vključene vloge, ki bodo prispele na Javni razpis za dolgoročne kredite ter garancije za dolgoročne kredite za začetne investicije mikro, malih in srednje velikih podjetij v letu 2011 in 2012 od objave tega javnega razpisa do 10. 7. 2012) in 22. 8. 2012 (v ta rok bodo vključene vloge, ki bodo prispele na Javni razpis za dolgoročne kredite ter garancije za dolgoročne kredite za začetne investicije mikro, malih in srednje velikih podjetij v letu 2011 in 2012, od 11. 7. 2012 do 10. 8. 2012). V primeru, da bodo vsa razpisana sredstva porabljena pred drugim rokom odpiranja, bo sklad razpis preklical v Uradnem listu.

Dodatne informacije: Več o razpisu najdete tukaj.

Nazaj