Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti na področju podjetniške kulture mladih ter podjetniškega izobraževanja

Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti na področju podjetniške kulture mladih ter podjetniškega izobraževanja

Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti na področju podjetniške kulture mladih ter podjetniškega izobraževanja

28. 01. 2009

Evropska komisija je objavila Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti na področju podjetniške kulture mladih ter podjetniškega izobraževanja. Vrednost razpisa je 2,27 milijona evrov, rok za prijavo pa je 20. april 2009.

Evropska komisija je objavila Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti na področju podjetniške kulture mladih ter podjetniškega izobraževanja.

Objava tega javnega razpisa predstavlja implementacijo dokumentov »Small Business Act« in agendo »Podjetniško izobraževanje v Evropi«, s čimer se promovirajo napredne ideje na področju podjetniškega izobraževanja. Projekti, ki bodo predstavljali jasno dodano vrednost za Evropo, bodo prejeli sofinanciranje s strani Komisije, predvsem (ne pa izključno) na področjih, kot so:

  • vzpostavitev vseevropskega programa delavnic za učitelje podjetništva,
  • postavitev skupne on-line platforme za učitelje podjetništva,
  • postavitev evropske podjetniško-izobraževalne mreže,
  • pospeševanje podjetništva med diplomantkami,
  • pospeševanje podjetniške miselnosti mladih izven izobraževalnega sistema,
  • razvoj inovativnih in v prakso usmerjenih učnih materialov.

Prijave naj bi se oblikovale v konzorciju: projekti morajo vsebovati minimalno število partnerjev iz različnih držav (podrobno v specifikaciji razpisa na strani 9). Podprtih bo do 12 mednarodnih projektov, vrednost razpisa je 2.750.000 EUR. Rok za prijavo je 20.4.2009.

Več: http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemlongdetail.cfm?item_id=2103

 

Nazaj